51. Project Duwaal ‘Van wind tot wiel’

Geplaatst op: 20 juli 2023

Duwaal werkt aan de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noordwest-Nederland. Duwaal is opgezet door een groep bedrijven waaronder HYGRO en wordt ondersteund door New Energy Coalition en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gerealiseerd.

Wat is het?

Duwaal wil gezamenlijk en gelijktijdig de vraag en aanbod van waterstof organiseren in Noordwest-Nederland. Inmiddels hebben vele partijen zich aangesloten bij dit initiatief en wordt er toegewerkt naar de fysieke uitrol van diverse deelprojecten. Het project Duwaal wordt mede dankzij financiële ondersteuning door GroenvermogenNL en RVO.

De eerste set van gelijktijdige initiatieven die binnen Duwaal gerealiseerd worden betreft de keten ‘van wind naar wiel’:

  • Geïntegreerde waterstofproductie in een windturbine,
  • Geïntegreerde hogedruk opslag, transport en distributiesysteem over de weg, van wind naar minimaal vijf waterstoftanklocaties,
  • Bundeling van inkoop en het beheer van 100 waterstofvrachtwagens.

Door deze keten in één keer te realiseren ontstaat er vanaf het begin een redelijke schaal en volume, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kenmerken en kansen die waterstof biedt en wordt het kip-ei dilemma doorbroken waardoor financiering van de keten mogelijk wordt.

Vervolgens kunnen toekomstige waterstofproductieprojecten (uit bijvoorbeeld biomassa), dan wel andere waterstofafnameprojecten aanhaken op het geïntegreerde transport en distributiesysteem en daarmee profiteren van de schaal en het volume. Schaal en volume staan hier voor de mogelijkheid om kosten te verlagen. Uiteindelijk voorzien we de inzet van een leidingnetwerk dat kan leiden tot een verdere kostenverlaging van de waterstofdistributie, en de mogelijkheid om ook de gebouwde omgeving te voorzien van groene waterstof.

Wat heeft het nodig?

Samenwerking is noodzakelijk om de projecten zo te prioriteren dat ze bijdragen aan een snelle doorbraak van de waterstofeconomie. Er wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie over de uiteindelijke inrichting van de waterstofketen.

Duwaal gaat ervan uit dat, behalve een goede afstemming, ook opschaling en volume belangrijk zijn en dat er uiteindelijk, net zoals bij elektriciteit en aardgas, een publiek beschikbaar transport en distributiesysteem ontstaat.

De duurzaam geproduceerde waterstof wordt gebruikt in zogenaamde brandstofcel-elektrische vrachtwagens, bestelbussen of andere waterstof elektrische toepassingen zoals aggregaten voor op bouwplaatsen. Naast CO2-uitstoot wordt hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen. Het project geeft een doorkijk naar de energie-infrastructuur van de toekomst.