4. Projecten bij PARO

Geplaatst op: 21 april 2020

Samenwerking PARO en IGES levert wereldprimeur op. “Een afvalloze samenleving is het streven, maar nog lang niet aan de orde,” zegt bedrijfsdirecteur André Arends van de GMP Groep. “Te veel nog komt in de verbrandingsoven terecht of zelfs in vuilstort.”

Dit jaar heeft het bedrijf een nieuwe stap gezet en gaat bij dochterbedrijf PARO, een nieuwe, state‐of‐the‐art scheidingslijn in bedrijf die grondstoffen uit restafval halen. Restafval dat in de huidige praktijk wordt verbrand. De gescheiden afvalstromen bestaan onder meer uit verschillende plastics en folies, verschillende houtsoorten, metalen en papier. “Wat overblijft is echt ‘rest van de rest’”, aldus Arends. ”De volgende stap is om dit verder te splitsen met het oog op een zo efficiënt mogelijke eindverwerking. En daar zit de potentie van restafval gedurende de energietransitie.”

Wat is het?
Niet recyclebaar plastic omzetten in brandstof

Wat heeft het nodig?
Betere definitie van nuttige toepassing. Op dit moment wordt de efficiënte route van Paro en IES nog steeds in dezelfde schaal als verbranding ingedeeld, terwijl het bijna 2,5 keer zo efficiënt is. Idealiter wordt het project gekwalificeerd als chemische recycling.

Wat is de opleverdatum?
Medio 2021

Een lokale circulaire keten in Amsterdam Westpoort

Hoe kan een samenwerking tussen een betonfabriek en een afvalverwerker bijdragen aan het doel om Amsterdam in 2050 volledig circulair te maken?

Afgelopen jaren is de vraag naar beton gestegen en Voorbij ziet dat deze trend zich doorzet. De Voorbij prefab betonfabriek wil zo circulair mogelijk aan deze vraag voldoen en is daarom de samenwerking aangegaan met de buren PARO.

PARO, onderdeel van GMP groep, is een afvalverwerker van sloopmateriaal uit onder andere de bouw en infra. PARO heeft de ambitie om een circulaire grondstoffenleverancier te worden voor regio Amsterdam.

Voorbij en PARO hebben de visie om sloopmateriaal, aangevoerd per schip vanuit Amsterdam, te verwerken tot grondstoffen die toegepast worden in nieuw beton. De nieuw betonnen producten zullen vervolgens per schip teruggevoerd worden naar regio Amsterdam. Een lokale keten dat transportbewegingen aanzienlijk reduceert.

Wat is het?
Toepassen van secundaire grondstoffen van PARO in prefab betonelementen van Voorbij Prefab.

Wat heeft het nodig?
PARO heeft de uitdaging om een nieuwe machine in werking te stellen om sloopafval beter te kunnen verwerken. Voorbij prefab zal voor het volledig hergebruik de technische haalbaarheid en regelgeving moeten onderzoeken. Samen zullen we de logistieke uitdaging aan moeten gaan.

Wat is de opleverdatum?
PARO verwacht medio 2021 een reiniging‐ en classificeerinstallatie productief te hebben. Voorbij hoopt de technische haalbaarheid en regelgeving voor het gebruik van secundaire grondstoffen medio 2021 gereed te hebben.