3. Vattenfall Fossielvrije Energiehub Hemweg

Geplaatst op: 26 september 2023

Eind 2019 is de kolencentrale van Vattenfall op het Hemwegterrein uit bedrijf genomen en deze wordt ontmanteld. De Hemweglocatie zal een transitie ondergaan naar een energiehub voor de levering en opslag van fossielvrije elektriciteit, warmte en duurzame brandstoffen zoals groene waterstof.

Wat is het?

De Hemweglocatie wordt in de komende jaren omgevormd naar een fossielvrije energiehub voor de productie van fossielvrije elektriciteit en warmte en de omzetting daarvan naar groene waterstof. De eerste stap is in 2019 gezet met het sluiten van de kolencentrale waarvan de ontmanteling naar verwachting in 2025 is afgerond. De andere elektriciteitscentrale draait op aardgas en blijft de komende decennia zorgen voor regelbaar productie van elektriciteit en wordt voorbereid om op het warmtenet aan te sluiten. Daarnaast zal deze centrale worden verduurzaamd door over te schakelen van aardgas naar waterstof.

Voor de verduurzaming van de regionale mobiliteit zal een laadplein worden ontwikkeld waar (zwaar) wegverkeer kan laden, maar mogelijk ook elektrisch aangedreven binnenvaartschepen opgeladen kunnen worden. Op dat laadplein worden ook kleine batterijen opgeladden die decentraal ingezet kunnen worden op bouwplaatsen.

De productie van waterstof is nodig voor mobiliteit en industrie waarvoor directe elektrificatie (nog) geen oplossing is. Op de Hemweglocatie wordt daarom een elektrolyser van 10MW gebouwd met opschaling naar 100MW in de jaren daarna. De restwarmte uit het electrolyseproces wordt gebruikt voor duurzame verwarming van de stad. Grootschalige batterijen voor de opslag van elektriciteit moeten er aan bijdragen dat er in tijden van onvoldoende wind en zon toch een flexibele bron van groene elektriciteit is en het regionale elektriciteitsnet daarmee in balans blijft.

Wat heeft het nodig?

De criteria voor succes variëren per deelproject, maar een aantal voorwaarden zijn gemeenschappelijk voor allemaal:

  • Infrastructuur voor waterstof
  • Oplossing voor netcongestie in de regio
  • Ketensamenwerking met klanten en technologieleveranciers, ondersteund met stimulerend overheidsbeleid
  • Versnelde groei van duurzame elektriciteitsopwekking
Wat is de opleverdatum?

De ontwikkeling van de fossielvrije energiehub zal in fases plaatsvinden waarvan de eerste stappen na de ontmanteling van de kolencentrale in 2025 zichtbaar zijn.