17. Wind(turbine)park

Geplaatst op: 10 juni 2020

Wind op zee staat niet op zichzelf. Er komt werk en omzet uit de bouw en onderhoudsfase van zowel het windpark als de elektrische infrastructuur en gerelateerde activiteiten. Een windpark levert duurzaam opgewekte elektriciteit die nodig is voor elektrificatie van de industrie, bebouwde omgeving en mobiliteit. Deze elektriciteit is een voorwaarde voor groene waterstof-ontwikkelingen in onze regio.

Om klimaatdoelstellingen en CO2 reductie te behalen, wordt in Nederland wind op zee grootschalig uitgerold als bron van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het huidige plan loopt tot 2023 en omvat in totaal 3.500 mega watt (MW) opgesteld vermogen. Dit bouwen we in acht jaar op zee.

De routekaart voor de Nederlandse overheid voor ná 2023 is in voorbereiding. Er is sprake van een nieuwe, grotere ambitie om nog eens ruim 7.000MW. Ter vergelijking, op dit moment hebben we 900MW aan draaiende turbines, en dat is in ca. 10 jaar neergezet. Wind op zee groeit de komende jaren hard.

Huidige windparken onze regio

Windpark Eigenaar Aantal
turbines
Totaal opgesteld
vermogen
Noordzeewind Shell/Nuon 36 108 MW
Prinses Amalia Eneco 60 120 MW
Luchterduinen Eneco 43 129 MW
Westermeerwind* Westermeerwind BV 48 144 MW
501 MW

Windparken in voorbereiding

Windpark Eigenaar Aantal
turbines
Totaal opgesteld
vermogen
Windpark Fryslan Windpark Fryslan 89 383 MW
Hollandse Kust Zuid Vattenfall ca. 128 1400 MW
1783 MW

*windparken op het IJsselmeer

Huidige windparken voor de regio en ontwikkelingen
Vanuit onze regio zijn de eerste drie Nederlandse windparken op zee aangelegd. Daar doen bedrijven in de regio ook het onderhoud voor. Het eerste windpark Noordzeewind, in feite een demonstratiepark en functioneert al sinds 2007 met 36 turbines en 108MW opgesteld vermogen. Nadien zijn er twee Eneco windparken Luchterduinen en Amalia bijgekomen. In 2017 is het Westermeerwind op het IJsselmeer grotendeels vanuit Amsterdam gebouwd.

Eind 2020 start de aanleg van het Frieslandpark op het IJsselmeer, assemblage van de windturbine gebeurt in Amsterdam. Dit het grootste Europese windpark op binnenwater. De snelheid en omvang van de groei is goed zichtbaar: Windpark Fryslân (383MW opgesteld vermogen) is groter dan het totaal van de eerste drie windparken op zee gezamenlijk (357 MW).

Elektriciteitsbedrijven hebben recent aanvragen in gediend voor de ontwikkeling van Hollandse Kust Noord, de uitkomst van RVO verwachten we in augustus.

Wat is het?

Hollandse Kust Zuid: ’s werelds grootste offshore windpark
Met Hollandse Kust Zuid heeft Vattenfall het grootste windpark ter wereld op zee in voorbereiding. Hollandse Kust Zuid is een windpark van ca.14.000MW opgesteld vermogen en daarmee de capaciteit om zo’n 3 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Voor een gedeelte van het windpark gebruikt Vattenfall de grootste en modernste turbine die SiemensGamesa heeft.

Wind op zee brengt activiteiten in de bouw en onderhoud voor het windpark en de elektrische infrastructuur met zich mee, en dat zorgt voor personeel, vestigingen en omzet voor regionale bedrijven. Deze regio heeft een unieke positie voor gerelateerde activiteiten zoals logistiek van elektriciteitskabels en service voor werkschepen.

Wat heeft het nodig?

Ruimte
Voor de bouwfase hebben groeiende aantallen én steeds groter worden de turbines meer ruimte nodig. Dit heeft ook consequenties voor ‘groot’ onderhoud. Dé reden om te investeren in de Energiehaven. De Energiehaven ligt op korte afstand van de windparken. Zo blijven kosten laag, en levert een bijdrage aan het beheersen van de kosten voor duurzame opgewekte elektriciteit voor Nederland.

Mensen voor onderhoud
Vattenfall heeft al het besluit genomen om de onderhoudsbasis in IJmuiden te plaatsen. Dat doen ze op basis van de gunstige positie voor het windpark en het bestaande cluster voor offshore in de regio. Dat vraagt straks wel ca. 50fte aan onderhoudsmedewerkers, waarvan de meerderheid offshore aan de slag gaat. Dat zijn nieuwe banen en vragen specifiek opgeleide en gecertificeerde medewerkers die zowel van school komen als van de zij-instroom.

Verbinding
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) heeft ruim 80 leden waaronder de zeehavens, windparkeigenaren en toeleveranciers aan offshore energie. Mét ambitie om zich met haar partners te ontwikkelen tot dé regio voor de totale levenscyclus van offshore windparken. Door het netwerk te laten functioneren als een ecosysteem dat onderlinge samenwerking, synergie en handel stimuleert. Door kennis te verzamelen delen en te ontwikkelen. Strategisch te groeien door het aantrekken van leden, zich in te zetten om geschikt personeel klaar te stomen en het Noordzeekanaalgebied dé regio voor offshore energie in Nederland te maken. Alles met als doel de energietransitie en economische groei van de regio te ondersteunen. AYOP blijft alert op wat de sector nodig heeft.

Wat is de opleverdatum?

Nu de vergunning binnen is en de financiering van het windpark vast staat, een miljarden investering. De voorbereidingen lopen door tot 2021, waarna de productie van de onderdelen start. De bouw van het park zal tussen 2022 en 2023 gebeuren, met de start van de elektriciteitsproductie 2023.