31. Zeecruise aan de Walstroom bij de PTA

Geplaatst op: 14 september 2020

De Amsterdamse haven maakt werk van de energietransitie door de zeecruise te verduurzamen. In 2025 gaat de zeecruise aan de walstroom bij Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Hierdoor daalt de uitstoot van een cruiseschip aan de kade en verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving.

Wat is het?

In 2030 gaat het ‘fit for 55’ in. Dit is een onderdeel van de EU Greendeal en heeft als doel de CO2 uitstoot met 55% te verminderen, in aanloop naar het volledig CO2 neutraal zijn in 2050.

Port of Amsterdam wil voorloper zijn in de energietransitie. Daarom versnelt zij de aanleg van groene walstroom voor de zeecruise èn de riviercruise. Met walstroom worden de ligplaatsen bij PTA vergroend. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van een zeecruise schepen aan de kade significant verlaagd. Het verbetert de luchtkwaliteit door de afname van onder meer fijnstof. Doordat de schepen hun generatoren niet meer hoeven te gebruiken, draagt walstroom ook bij aan de vermindering van geur en geluid.

Wat heeft het project nodig?

Samen met netbeheerder Liander is Port of Amsterdam gestart met de ontwerpfase. Een van de onderdelen daarvan is de aanleg van een stroomkabel. Deze moet begin 2025 gereed zijn. Parallel hieraan wordt aan het ontwerp van de benodigde installaties bij PTA gewerkt. Voor deze fase heeft het havenbedrijf een Europese subsidie gekregen. Aanvullend wordt verkend of het mogelijk is om de beschikbare stroom ook in te zetten voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld laadinfrastructuur.

Wat is de opleverdatum?

De verwachting is dat de Europese aanbesteding na de zomer kan starten, zodat zowel zee- als riviercruise schepen vanaf de start van het cruiseseizoen in 2025 gebruik kunnen maken van de walstroom bij PTA.