Krachtige arbeidsmarkt

Samen met verschillende leden, partners, onderwijs- en overheidsinstellingen zet ORAM zich in voor een krachtige regionale arbeidsmarkt. Daarbij focust ORAM zich op drie projecten.

Duurzame inzetbaarheid
De symptomen van een infarct op de arbeidsmarkt zijn niet te missen. De capaciteit staat onder druk. En de werkgever zit met de handen in het haar. In hoeverre kan de inzet van nieuwe technologie en data een oplossing bieden? Liggen er kansen in het ‘Digital Health’ (e-health) principe en wat kunnen werkgevers leren van topsporters?

ORAM organiseert samen met werkgevers en experts kennis- en inspiratiesessies waarin gezamenlijk wordt gesproken over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit voor werknemers in relatie tot preventieve zorg.

Werken in de Haven
Zeehavens Amsterdam is de grootste werkgever van provincie Noord–Holland. Er werken direct en indirect zo’n 70.000 mensen. Ondanks deze aantallen is er een tekort aan technisch, maritiem en logistiek personeel. Maar de haven heeft mensen nodig. Knappe koppen, harde werkers en jong talent om de haven 24/7 draaiende te houden.

Samen met de partners en mede-initiatiefnemers Amports en Port of Amsterdam wordt via diverse (media) campagnes gewerkt aan het op de kaart zetten van de haven als werkgever. Daarnaast focust het programma zich op het matchingstraject tussen potentieel werknemer en werkgever. Het laten aansluiten van relevante opleidingen op de praktijk en het creëren van matchmomenten, zoals een ‘haven experience’ tijdens Zeehavendagen Amsterdam, is een belangrijk onderdeel van het programma.

Regionaal Platform
De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Ontwikkelingen zoals technologisering, flexibilisering en de vergrijzing bepalen niet alleen hoeveel werk er is, maar beïnvloeden ook de kwaliteit van het werk. Het aantrekken, benutten en behouden van talent wordt een steeds groter thema voor werkgevers en opleiders.

De arbeidsmarkt kampt met een groot tekort aan personeel. Ook bedrijven in regio Amsterdam ervaren de gevolgen van deze tekorten in hun eigen bedrijfsprocessen. De wens om het tekort te beperken dwingt de werkgever te kijken naar creatieve en innovatieve oplossingen. In samenwerking met Greenberg Traurig organiseert ORAM ‘denktank-sessies’ met leden.

Uit deze sessies is het idee ontstaan voor een regionaal platform voor personeel uitwisseling.

Yasemin
Demirtas
Programmamanager Arbeidsmarkt Haven ORAM & Amports