Optimale mobiliteit

Onze pijlers

Binnen ORAM hanteren we drie pijlers met betrekking tot optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam:

Interregionale bereikbaarheid voor werkgevers
Gezamenlijke inspanningen op mobiliteitsgebied leiden tot minder files, betrouwbaarder openbaar vervoer en een betere leefomgeving. Een interregionale aanpak met werkgevers binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is daarom van groot belang en randvoorwaardelijk voor het realiseren van de economische ambities van de regio.

Transport over water en staddistributie
Er is veel potentie om een deel van het transport over water te organiseren. Hiermee neemt de druk op het wegennet af, wat bijdraagt aan een bereikbare stad.

Spoorgoederenvervoer en achterlandverbindingen
Vervoer over spoor heeft diverse voordelen; het is snel, veilig en duurzaam. Het spoor biedt enorme kansen voor bedrijven, zeker omdat logistieke stromen alleen maar verder zullen toenemen en de verbinding met het achterland steeds belangrijker wordt. 

Onze aanpak

ORAM richt zich samen met bedrijven op verschillende mobiliteitsprogramma’s, initiatieven en projecten ter bevordering van de bereikbaarheid. Zo zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het Zuidasdok, hebben we in eerder stadium een belangrijke bijdrage geleverd aan de lobby bij het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en voeren we gesprekken met diverse stakeholders over het sluiten van de kleine ring.   

Mobility Talk Amsterdam
ORAM organiseert een aantal keer per jaar Mobility Talk Amsterdam. Dit is de overkoepelende naam voor een reeks (live) gesprekken en podcasts over mobiliteitsuitdagingen voor ondernemers. We gaan in gesprek met bevlogen ondernemers, experts, beleidsmakers en bestuurders over de toekomst van mobiliteit. Hoe gaan zij om met de mobiliteitsuitdagingen van vandaag? De Mobility Talks zitten boordevol inspiratie, informatie en praktische tips voor en door ondernemers. Beluister/bekijk eerdere Mobility Talks terug.

Breikers 
In samenwerking met VNO-NCW heeft ORAM in 2015 Breikers opgericht. Breikers helpt werkgevers in Provincie Noord-Holland resultaatgericht bij hun transitie naar slimme en duurzame mobiliteit en logistiek met onafhankelijk en kosteloos advies op maat.

ORAM Zuidas
Tijdens de bijeenkomsten van ORAM Zuidas worden de onderwerpen en issues in Zuidas met elkaar besproken, zoals bereikbaarheid, het Zuidasdok, het dagelijks beheer en het vestigingsklimaat van het gebied. Op basis hiervan gaan we het gesprek aan met gemeente en andere publieke organisaties om te komen tot oplossingen en publiek‐private initiatieven.

Van A tot Zuidas
Om duurzame mobiliteit te stimuleren van en naar Zuidas participeert ORAM als initiatiefnemer in het onafhankelijke platform ‘Van A tot Zuidas’. Vanuit deze samenwerking worden mobiliteitsinitiatieven en aanbieders verbonden en inzichtelijk gemaakt.

Logistieke Alliantie
ORAM is onderdeel van Logistieke Alliantie. De Logistieke Alliantie vormt een groot netwerk van Nederlandse organisaties die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken.

Helder krijgen wat je als bedrijf kan doen op het gebied van mobiliteit? Gewoon even sparren? Of heb je een goed idee? Neem dan contact op met Menno van der Valk.

Menno
van der Valk

Manager Ondernemend Amsterdam
..