Optimale mobiliteit

ORAM Zuidas

Zuidas is sinds midden jaren 90 nog altijd volop in ontwikkeling. Naast dat Zuidas als het belangrijkste zakelijke centrum van Nederland wordt beschouwd, heeft het gebied een sleutelfunctie voor het (internationaal) vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Kortom: een uitstekend functionerende Zuidas is cruciaal voor de economische ontwikkeling van onze regio.

ORAM behartigt de belangen van het bedrijfsleven in Zuidas. Door de grote druk op ruimte en mobiliteit in het gebied staan bereikbaarheid en de leefbaarheid voortdurend onder spanning.

Bovendien wordt het project Zuidasdok in de aankomende jaren gerealiseerd, waarbij de bereikbaarheid tijdens de aanleg alleen maar verder zal afnemen. Het is van groot belang dat bedrijven hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden en continu goed worden geïnformeerd.
Tijdens de ORAM Zuidas bijeenkomsten bespreken we thema’s als bereikbaarheid, het Zuidasdok, het dagelijks beheer en het vestigingsklimaat van het gebied met bedrijven in Zuidas. Op basis hiervan gaan we het gesprek aan met directie Zuidas, projectorganisatie Zuidasdok en andere publieke organisaties om te komen tot oplossingen en publiek-private initiatieven.

Voorzitter van ORAM Zuidas is Hannelore Majoor van JCDecaux Nederland BV. De organisatie ligt bij Menno van der Valk van ORAM.

Menno
van der Valk

Manager Ondernemend Amsterdam
..