Ruimte voor werk

Enkele bevindingen uit de Droog Dialoog
  • Er is meer storytelling nodig rondom werken. Het ontbreekt aan een eenduidig en aansprekend narratief voor werken.
  • Het belang van bedrijven voor het stedelijk systeem is onderbelicht. Je moet de functie meer waarderen, zoals scholen en sociale woningen.
  • Transformatie en menging is niet overal vanzelfsprekend, terwijl er wel zo over wordt gesproken. Je moet alleen willen mengen als het meerwaarde oplevert.
  • Het beeld dat de ‘regio’ nog ruimte heeft moet losgelaten worden. In iedere gemeente in de MRA zijn er transformatieplannen voor bedrijventerreinen.
  • “Gij zult mengen” is bijna een heilig mantra voor bestuurders.
  • ‘Mix to the max’ is een illusie.
  • Er is angst voor monofunctionaliteit, terwijl dat in veel gebieden gewoon de beste oplossing is en ook in het belang is van bewoners.
  • Werkruimte is ongereguleerde markt in tegenstelling tot woningen. Dat maakt het borgen in nieuwe ontwikkelingen complex.
  • Je moet de hele levensduur blijven sturen hierop, anders vervallen bedrijfsruimtes toch weer tot kantoor of wonen.
Kees
Noorman
Algemeen directeur
..
..