Ruimte voor werk

Agenda ruimte voor werk

Ruimte voor werk; het is essentieel voor een florerende economie en stad. De ruimte voor werk staat de laatste jaren echter sterk onder druk en ruimte elders vinden wordt steeds ingewikkelder. Vanuit de missie voor een sterk ondernemers‐ en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ opgesteld.

Hiermee vragen we extra aandacht voor het vraagstuk. We trekken lessen uit de praktijk en we doen een voorzet voor oplossingen. We zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe kunnen we gezamenlijk productieve bedrijvigheid een plek geven en behouden in de MRA? Hoe geven we het proces goed en duurzaam vorm? Wat zijn hiervoor de principes en uitgangspunten? De publicatie verspreiden we breed onder betrokkenen op dit thema.

Lees de volledige publicatie online of vraag hem aan als boekje.

De Droog Dialoog

Ruimte voor woningbouw, ruimte voor circulaire economie, ruimte voor werk … De opgaven worden steeds complexer, de ruimte steeds schaarser en de ruimteclaims groter. Wonen is belangrijk, maar dit kan niet zonder werk. In navolging van ORAM’s ‘Agenda Ruimte voor Werk’ heeft ORAM in de zomer van 2023 ‘De Droog Dialoog’ gelanceerd. Dit zijn rondetafelgesprekken waarin we meerdere keren per jaar met het bedrijfsleven, publieke partijen en experts samenkomen om vrijuit met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te informeren en kennis te delen.

Binnen dit thema tippen wij de podcast‐serie ‘Metropoolregio Actueel’ van organisatie Metropoolregio Amsterdam. In de pilot‐uitzending sprak Jurriaan van den Eijkhof namens ORAM over het belang van ruimte voor werk en bedrijventerreinen.

Rapport ‘Werken aan een nieuw Amsterdam’

In 2018 liet ORAM door MUST een ontwerpend onderzoek doen naar Amsterdam als productieve stad in het licht van de woningbouwopgave en de ruimtedruk die ligt op huidige bedrijventerreinen. Het rapport is overhandigd aan wethouder Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam. In navolging van het rapport organiseerde ORAM ‘Coalitie Ruimte voor Werk’ waarbij bedrijven als denktank tot oplossingen komen het vraagstuk.

Kees
Noorman

Algemeen directeur
..