Ruimte voor werk

Agenda ruimte voor werk

Ruimte voor werk; het is essentieel voor een florerende economie en stad. De ruimte voor werk staat de laatste jaren echter sterk onder druk en ruimte elders vinden wordt steeds ingewikkelder. Vanuit de missie voor een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ opgesteld.

Hiermee vragen we extra aandacht voor het vraagstuk. We trekken lessen uit de praktijk en we doen een voorzet voor oplossingen. We zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe kunnen we gezamenlijk productieve bedrijvigheid een plek geven en behouden in de MRA? Hoe geven we het proces goed en duurzaam vorm? Wat zijn hiervoor de principes en uitgangspunten? De publicatie verspreiden we breed onder betrokkenen op dit thema.

Lees de volledige publicatie online of vraag hem aan als boekje.

De Droog Dialoog

Ruimte wordt steeds schaarser. Er is ruimte nodig om de woningcrisis op te lossen. Om de economie circulair te maken is meer ruimte nodig dan voor de huidige niet-circulaire economie. En dan moet er ook nog ruimte overblijven voor de maakindustrie, die anders dan de laptopbanen een vaste locatie en productie- en opslagcapaciteit nodig heeft. Deze puzzel wordt steeds complexer, zowel binnen de gemeentegrenzen als in de hele Metropoolregio. De fysieke ruimte wordt steeds schaarser en de ruimteclaims talrijker en omvangrijker. Wonen is belangrijk, maar dit kan niet zonder werk om de vaste lasten te betalen.

In 2023 heeft ORAM de ‘Agenda Ruimte voor Werk’ gelanceerd. Met deze Agenda trekken we lessen uit de praktijk en doen we een voorzet voor oplossingen. De Agenda is een open uitnodiging aan gemeenten en bedrijfsleven om de dialoog op te zoeken. Deze gesprekken hebben in 2023 vorm gekregen in ‘de Droog Dialoog’. Dit is een rondetafelgesprek waarin we met het bedrijfsleven, publieke partijen en experts samenkomen om vrijuit met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te informeren en kennis te delen. De locatie voor deze gesprekken is Café Droog Amsterdam, vandaar de naam. Met de Droog Dialoog geeft ORAM ruimte voor de constructieve dialoog tussen bedrijfsleven, publieke partijen, kennisinstituten en experts. De deelnemers aan de Droog Dialoog komen 3 keer per jaar bij elkaar.

Rapport ‘Werken aan een nieuw Amsterdam’

In 2018 liet ORAM door MUST een ontwerpend onderzoek doen naar Amsterdam als productieve stad in het licht van de woningbouwopgave en de ruimtedruk die ligt op huidige bedrijventerreinen. Het rapport is overhandigd aan wethouder Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam. In navolging van het rapport organiseerde ORAM ‘Coalitie Ruimte voor Werk’ waarbij bedrijven als denktank tot oplossingen komen het vraagstuk.

Kees
Noorman
Algemeen directeur
..
..