Commissie
Energieopslag

ORAM heeft de energieopslag-sector verbonden via de Commissie Energieopslag. De sector bestaat uit onder andere de volgende bedrijven: Argent Energy, Air Fuel Supply, Alkion/Finco, Gi Dynamics, GPS Group, Greenergy, Eurotank/VTTI, EVOS EAST en West, Exolum en Zenith.

De energieopslagbedrijven in Amsterdam bevinden zich op een unieke strategische locatie. Amsterdam kan door haar ligging, omvang en kennis een internationale toppositie blijven claimen in de veranderende energiemarkt.

Kansen voor Amsterdam en investeringsklimaat
Energieopslag is een belangrijke schakel in de energieketen en beschikt over infrastructuur, expertise, innovatiekracht en investeringsmogelijkheden. Dankzij deze uitgangspositie kan energieopslag een bijdrage leveren aan de energietransitie en aan innovatie in de toekomst.

  • Op korte termijn via bestaande infrastructuur en eigen grootschalige investeringen: het mengen en opslaan van zogenaamde drop-in brandstoffen en het bijmengen van bio- en synthetische brandstoffen.
  • Op (middel)lange termijn gaat de sector over op de aanvoer en opslag van nieuwe transportbrandstoffen en/of energiedragers zoals waterstof en dimethyl ester. Dit vergt een nieuwe infrastructuur die grote investeringen, zowel publiek als privaat met zich meebrengt.

Lees paper ‘Energy Storage in Transition’ van HCSS

Continuïteit
Het is van belang dat de continuïteit van de bedrijfsprocessen gewaarborgd is. De Commissie Energieopslag werkt om die reden ook aan een efficiënt en effectief speelveld voor de bedrijven. De opslagbedrijven hebben veel gezamenlijke omgevingsbelangen. In de commissie worden deze geïnventariseerd en opgepakt. Dit is bijvoorbeeld het gezamenlijk bespreken van wet- en regelgeving. Belangrijke gesprekspartners voor de Commissie zijn de Omgevingsdienst NZKG, provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam.

Voorzitter van de Commissie Energieopslag is Arjen Schneiders van Exolum Amsterdam BV. Secretaris is Giulietta Cohen van ORAM.

Giulietta
Cohen

Programmamanager
transities haven
..