Platform Veilig Ondernemen (PVO)

In het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers (o.a. ORAM) samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen.

Dit doen ze door de criminaliteit in kaart te brengen. Met elkaar kijken ze wat er nodig is: preventieve maatregelen nemen, repressieve maatregelen invoeren of een mix van verschillende maatregelen? Waar mogelijk is de eerste keuze het nemen van preventieve maatregelen; voorkomen is nu eenmaal nog steeds beter en efficiënter dan genezen. Zo werken ze samen aan een veilige omgeving voor ondernemer, personeel én klanten.

In 2019 werd onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema het convenant getekend.

Met dit vernieuwde convenant committeren betrokken partijen zich aan het platform en werken zij samen aan een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland.

Burgemeesters en wethouders van de gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland, vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen, Politie Eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie kwamen gisteren bijeen. Er is getekend voor een vervolg op de samenwerking op het gebied van veiligheid voor ondernemers in Amsterdam-Amstelland. Het PVO wil de komende jaren resultaten bereiken in veiligheidsproblematiek die ondernemers raakt, zoals ondermijning, overvallen, winkeldiefstal en cybercrime.