Commissie Scheepsbewegingen

De Commissie Scheepsbewegingen is een operationeel overleg. Punten die aan de orde komen, hebben met name betrekking op het zo efficiënt en snel mogelijk afhandelen van een schip dat het Noordzeekanaalgebied aandoet.

Aangezien er steeds meer scheepsverkeer in de Amsterdamse haven is, is het van groot belang dat alle partijen die te maken hebben met de afhandeling van schepen, eenduidig handelen. Zo benutten we de capaciteit van de haven optimaal.

In de Commissie Scheepsbewegingen zitten scheepsagenten, terminals, nautische dienstverleners, Port of Amsterdam, de havenmeester van Beverwijk en IJmuiden en Rijkswaterstaat.

In de Commissie is de Regeling Scheepsbewegingen tot stand gekomen. De regeling geeft regels voor het aanvragen van een ligplaats of een schutting in de sluis in IJmuiden.

Voorzitter van de Commissie Scheepsbewegingen is ORAM-directeur Kees Noorman. Secretaris van de Commissie is Annemarie Haasjes van ORAM.

Kees
Noorman
Algemeen directeur
..
..