Management-consultant

Amsterdam (NH)

www.accenture.com/nl-en

1. Wie is Accenture
Accenture ontstond als de consultancy-afdeling van Arthur Andersen. Deze oorsprong gaat terug tot 1953. In 1989 scheidde die afdeling zich af van Arthur Andersen, en ging werken onder de naam Andersen Consulting. Op 1 januari 2001 nam Andersen Consulting zijn huidige naam Accenture aan. Die naam is een afgeleide van accent on the future, wat aangeeft dat het bedrijf een internationale voortrekker is in consultancy.

2. Wat doet Accenture?
Accenture is een bedrijf met 449.000 medewerkers dat organisaties wereldwijd adviseert en ondersteunt op het gebied van strategie, technologie, digitale transformatie en operationele dienstverlening. Met dit end-to-end serviceaanbod helpt Accenture bedrijven om hun prestaties duurzaam te verbeteren en stimuleert het innovatie om de manier waarop de wereld werkt en leeft, te verbeteren. Irine Gaasbeek is sinds kort algemeen directeur van Accenture in Nederland.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Accenture maken?
De digitale revolutie biedt ongekende kansen voor maatschappelijke en economische groei. En zeker in Amsterdam! Wie om zich heen kijkt, ziet talloze voorbeelden van de tastbare meerwaarde van de digitalisering. Mobiele technologie, big data, analytics en de cloud zijn inmiddels verweven met ons dagelijks leven. Ook kunstmatige intelligentie is in opkomst en voorziet onze toekomst radicaal te transformeren. Om de kansen van digitalisering te benutten, is een ruimere visie en brede samenwerking nodig. Amsterdam heeft daarvoor uitstekende papieren om beeldbepalend te zijn en een voortrekkersrol te vervullen.

Om uitdagingen op gebied van talent, educatie en innovatie te addresseren, liggen er kansen in Amsterdam om samen te werken met academische instellingen, gevestigde bedrijven, startups, lokale overheden, bewoners etc. Tegelijkertijd zijn nieuwe business modellen, business cases en opschaling van belang. Met kennis en ervaring op al die terreinen, speelt Accenture in dit ecosysteem in Amsterdam en daarbuiten reeds een grote rol, onder andere in het opzetten van ecosystemen waarin bedrijven samen kunnen innoveren. Accenture ondersteunt Ondernemend Amsterdam dan ook graag met toegang en actieve participatie in deze ecosystemen. Samen maken we de wereld beter en mooier.
Kijk voor meer informatie o.a. op www.innovation-awards.nl, het grootste start-up-ecosysteem, geïnitieerd door Accenture, dat innovatieve ondernemingen koppelt aan zowel grote bedrijven als accelerators, investeerders en innovatiepartners.

4. Met wie kunnen ORAM-leden contact opnemen voor meer informatie?
www.accenture.nl
www.innovation-awards.nl
www.facebook.com/AccentureNL
www.linkedin.com/company/accenture-the-netherlands
twitter.com/accenturenl

Gustav Mahlerplein 90
1082 MA Amsterdam
tel. 020 493 8383

Voornaam
Achternaam
Functie