Ruimte voor werk2023-10-02T17:17:54+02:00

Ruimte

voor werk

De Metropoolregio Amsterdam is een sterke economische regio. De druk op de ruimte is echter hoog. Voldoende ruimte behouden voor werk en bedrijvigheid is essentieel.

Wonen en werken
in één stad

Er is een grote behoefte aan woningen in regio Amsterdam. Dat is ook in het belang van bedrijven. Hun medewerkers wonen namelijk idealiter in de buurt. Maar hoe voorkomen we dat ruimte voor wonen ten koste gaat van ruimte voor werk?

Nieuwe werkwijzen gevraagd

ORAM zet zich in voor een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Onderdeel daarvan is de uitdaging hoe we binnen de MRA productieve bedrijvigheid een plek geven en behouden volgens een goed en duurzaam proces.

De ruimte voor werk en bedrijvigheid staat de laatste jaren sterk onder druk in Amsterdam en regio. Dit komt met name door de grootschalige transformatie van bedrijventerreinen naar gemengde gebieden met woningbouw. Ruimte elders in de regio vinden wordt voor bedrijven steeds ingewikkelder. Dit vraagstuk vraagt om nieuwe werkwijzen binnen de ruimtelijke ontwikkeling.

In ‘Agenda Ruimte voor Werk’ (2023) doet ORAM een voorzet voor oplossingen voor nieuwe werkwijzen en een duurzame aanpak. Daarbij is ons belangrijkste doel om tot een goede samenwerking te komen tussen bedrijfsleven en publieke partijen waaronder gemeenten. Door bedrijven tijdig te betrekken in het proces en ze zo een gelijkwaardige stem te geven in het debat over ruimte creëer je een gedragen en toekomstbestendig plan. We faciliteren hierin vanuit ons initiatief De Droog Dialoog.

Kees
Noorman
Algemeen directeur
..
..

Actueel

De stad heeft ook bedrijfsruimte nodig

14 februari 2024|Categories: Nieuws|Tags: |

Reactie van ORAM op de Ontwikkelstrategie 2035 van Gemeente Amsterdam

Plannenwolken blijven zich samenpakken boven de Amsterdamse bedrijventerreinen. De mooie woorden van wethouder Reinier van Dantzig over het behoud van bedrijvigheid in de stad ten spijt, zegt Kees Noorman, directeur van ORAM.

Events

Evenementen

Titel

Ga naar de bovenkant