Over ORAM

We zijn het grootste netwerk van bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). We zetten ons in voor een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat, al meer dan 100 jaar. ORAM maakt invloed en impact als belangenbehartiger, netwerkpartner en door het informeren, inspireren én activeren van het regionale bedrijfsleven.

Leden

Onze ruim 600 leden zijn een mooie afspiegeling van ondernemend Amsterdam. Van multinational tot zzp’er; van advocatenkantoor in de Zuidas, creatief bureau in de binnenstad tot energieopslagbedrijf in de haven.

Activiteiten
  • Belangenbehartiging namens leden
  • Initiëren, organiseren en faciliteren van jaarlijks >40 netwerkevenementen en inhoudelijke bijeenkomsten
  • Informeren, inspireren én activeren vanuit de actualiteit
  • Promotie van ondernemend Amsterdam e.o.
Young Professionals ORAM (YPO)

YPO is de community van ORAM voor professionals t/m 39 jaar. Als lid van ORAM mag je per YPO-event 3 young professionals uit jouw organisatie kosteloos aanmelden.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De MRA omvat de gebieden Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Almere-Lelystad en Gooi- en Vechtstreek, gelegen in de provincies Noord-Holland en Flevoland en met als centraal punt het Noordzeekanaalgebied.

Geschiedenis ORAM

ORAM is ontstaan vanuit het in 1917 opgerichte Scheepvaart Vereeniging Noord (SVN). Sinds 2002 bestaat het huidige ORAM dat voortkomt uit een fusie van meerdere Amsterdamse branche- en bedrijvenverenigingen: Scheepvaart- en Industrie Vereniging Noordzeekanaalgebied (SIVN), Amsterdamse Industrievereniging (AIV) en Bedrijvenvereniging Amsterdam Teleport (BAT).