Optimale mobiliteit2023-09-05T21:40:28+02:00

Optimale

mobiliteit

Goede bereikbaarheid is onmisbaar in een sterk ondernemers‐ en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam.

De mobiliteits‐vraagstukken van het bedrijfsleven

Woon‐/werkverkeer, het bevoorraden van de (binnen)stad, goederenvervoer en de transportverbinding tussen de haven en achterland vormen samen de basis voor een goed functioneren van stad en regio.

Beleid met aandacht voor ondernemers

ORAM zet zich in voor een sterk ondernemers‐ en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onderdeel daarvan is de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven binnen het thema mobiliteit bij overheden en vervoersorganisaties.

Al geruime tijd loopt Amsterdam tegen de mobiliteitsgrenzen aan. En dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. We zitten in een snel veranderende regio waar mobiliteit een belangrijke schakel is. Samen met bedrijven denkt ORAM na over de juiste invulling van het (bestaande) systeem. Met als belangrijkste doel om samenhang te creëren tussen beleid, investeringen en de bijbehorende oplossingen.

ORAM geeft tegenwicht in de planvorming en pleit voor een passend mobiliteitsbeleid met meer aandacht voor ondernemend Amsterdam, met name voor goederenvervoer en bevoorrading en de rol van het spoor. Hierbij sturen we altijd op realistische alternatieven met een positieve impact voor iedereen.

ORAM is initiatiefnemer van Breikers, we nemen deel aan diverse mobiliteitsprojecten en we organiseren de ‘ORAM Mobility Talks’ met actuele onderwerpen.

Menno
van der Valk
Manager Ondernemend Amsterdam

Actueel

ORAM in gesprek met gemeente over opknippen toegangswegen

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

In het voorjaar van 2023 kondigde de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst een proef aan om de Weesperstraat / hoek nieuwe Keizersgracht samen met drie omringende straten gedurende zes weken (tussen 12 juni en 23 juli 2023) af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het beleid van de gemeente is gericht op het zoveel mogelijk omleiden van verkeer in dit deel van de stad. De proef is onderdeel van een breder voornemen van de Gemeente om ‘knippen’ te zetten op meerdere toegangswegen in de stad in het kader van ‘Amsterdam Autoluw’.

Mobiliteit in de Amsterdamse binnenstad

19 april 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

ORAM vraagt drie experts om hun visie. Gemeente Amsterdam wil de binnenstad autoluw en emissievrij maken. Om dit te bereiken staan er diverse pilots op de planning om te ‘knippen’ in belangrijke toegangswegen, zoals de Weesperstraat. Bij dit plan zijn de ondernemers onvoldoende meegenomen in de besluitvorming. Volgens ORAM zijn goede bereikbaarheid en mobiliteit bepalend voor een sterk ondernemersklimaat. Wat is het effect van deze afsluitingen? En hoe kom je tot een plan waarin de diverse belangen die er spelen worden meegenomen? ORAM vraagt drie experts om hun visie.

Events

Evenementen

Titel

Ga naar de bovenkant