HR Software

Amsterdam

www.adepti.co

1. Wie is Adepti?
Adepti is een Nederlands HR platform voor bedrijven die meer skills-based willen werken.

2. Wat doet Adepti?
Ons HR-platform maakt inzichtelijk welke skills een organisatie nu en in de toekomst nodig heeft en tevens welke skills al binnen de organisatie aanwezig zijn. Door de inzet van geavanceerde AI matching-technologie koppelen we medewerkers aan de juiste interne ontwikkelmogelijkheden. Deze koppeling baseren we niet alleen op hun huidige skills, maar ook op hun persoonlijke ambities. Ons doel? Tevreden medewerkers, beter benutten van intern talent en stimuleren van interne mobiliteit.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Adepti maken?
De toekomst van werk verschuift steeds meer naar een focus op skills in plaats van op traditioneel gedefinieerde banen. In een tijd waarin het continu werven van nieuw talent op de arbeidsmarkt een steeds grotere uitdaging vormt, wordt het belang van het in kaart brengen en optimaal benutten van het talent dat al binnen een organisatie aanwezig is, des te belangrijker. De technologie van Adepti is speciaal ontwikkeld om jouw organisatie te ondersteunen bij dit proces.

Joost Smit
Founder