De Koperen Ploeg W.A.

Boot- en stuurmanvereniging

Amsterdam (NH)

www.dekoperenploeg.nl

1. Wie is De Koperen Ploeg?
De zeeschepen die de vierde haven van West Europa met hun goederen aandoen krijgen van de haven autoriteit allemaal een veilige ligplaats toegewezen. Deze ligplaatsen of afmeer constructies kunnen nogal in uitvoering verschillen. Denk aan; kades, palen, steigers of boeien. Als onderdeel van de nautische keten, verzorgt Boot- en Stuurliedencoperatief De Koperen Ploeg W.A sinds 1926 het meren/ontmeren en verhalen van zeeschepen aan de ligplaatsen c.q. afmeerconstructies.

2. Wat doet De Koperen Ploeg?
Het meren, ontmeren of verhalen van zeeschepen in de Amsterdamse haven is de voornaamste taak van De Koperen Ploeg. Maar om waar nodig in een behoefte te voorzien, is De Koperen Ploeg zijn klanten ook op andere gebieden altijd zoveel mogelijk van dienst geweest. Hierdoor is De Koperen Ploeg door de jaren heen uitgegroeid tot een efficint nautisch technisch service loket alwaar men 24/7 voor diverse zaken bij ons terecht kan.

  • Meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen
  • Nautisch advies
  • Verhuur van boten met schipper
  • Leveren van bemanningen
  • Aanbrengen van fenders en olieschermen / hulp bij calamiteiten
  • Vervoer van proviandering / ship spares etc..
  • Volledig temperatuur gecontroleerde opslag
  • Douane service
  • Diverse andere additionele diensten.
  • Zoals materiele assistentie bij duik werkzaamheden, ankerwisselingen, reparaties etc.

De Koperen Ploeg beschikt over het ISO 9001 : 2008 & AEO Full

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met De Koperen Ploeg maken
De Koperen Ploeg zegt niet alleen 24/7 dienstverlenend, bereikbaar en beschikbaar te zijn, maar zijn het ook echt!

Michael
Schotte

Voorzitter