Dura Vermeer

Bouwbedrijf

Rotterdam (ZH)

www.duravermeer.nl

1. Wie is Dura Vermeer?
Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Dura Vermeer is onderscheidend en gaat vernieuwend te werk. Samen met haar partners biedt Dura Vermeer toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. Dura Vermeer is daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid.

Dura Vermeer benut en bouwt haar 160 jaar aan kennis en ervaring voortdurend uit om ook in de toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van klanten. Daartoe is Dura Vermeer relatie gedreven en beschikt zij over een solide financiële basis om de ambities waar te maken.
Dura Vermeer is zich bewust van haar maatschappelijke invloed en ziet maatschappelijke verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend.

2. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Dura Vermeer maken?
Dura Vermeer maakt de ambities van haar partners waar, middels missie Wij bouwen samen aan optimale oplossingen. De klanten omschrijven Dura Vermeer als: toegankelijk, klantgericht, betrouwbaar, verbindend, slim en inventief.Tevens is Dura Vermeer een financieel solide onderneming.

Sander
Haagedoorn

Bedrijfsleider regio Amsterdam bij Dura Vermeer