Nederlandse Brandwonden Stichting

Non-profit organisatie

Beverwijk (NH)

www.brandwondenstichting.nl

1. Wie is Nederlandse Brandwonden Stichting?
De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed door brandwonden beperken. Dit doet de stichting samen met vrijwilligers, donateurs, bedrijfssponsoren en professionals.

2. Wat doet de Nederlandse Brandwonden Stichting?
De Nederlandse Brandwonden Stichting werkt hard aan drie ambities:

  • In Nederland woon, werk en leef je veilig, met minimaal risico op brand(wonden)letsel.
  • De Nederlandse brandwondenzorg geeft een uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.
  • De nazorg aan brandwondenpatiënten is gericht op een goede re-integratie tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.

3. Waarom zouden ORAM‐leden absoluut kennis moeten maken met Nederlandse Brandwonden Stichting?
Bedrijven kunnen als sponsor of samenwerkingspartner hét verschil maken in de brandwondenwereld. De Nederlandse Brandwonden Stichting krijgt geen overheidssubsidie en de steun van bedrijven is daarom hard nodig om de ambities te bewerkstelligen. Samen met jouw bedrijf kan worden gewerkt aan een littekenvrije en brandveilige toekomst.

Ariënne de Boer
Fondsenwerver zakelijke markt