Vanguard Eco

Consultant

Bentveld

1. Wie is Vanguard Eco?
Een circulair plastic recyclingbedrijf die door middel van chemische recycling, hernieuwbare grondstoffen maakt die opnieuw kunnen dienen voor de productie van nieuwe kunststoffen. Ook zal het eindproduct bijdragen aan het verlagen van de behoefte en vraag naar fossiele brandstoffen.

2. Wat doet Vanguard Eco?
Vanguard Eco is een operating company die diverse vervuilde plasticstromen in ontvangst neemt, deze middels chemische recycling (Pyrolyse), moleculair afbreekt en de vrijkomende stromen (olie) vervolgens in de markt afzet. Deze renewable olie kan dienen als nieuwe grondstof voor de productie van kunststoffen maar kan ook op termijn worden ingezet als vervanger van de fossiele brandstoffen. Onze pyrolyse olie zal een significante bijdrage leveren aan het reduceren van fossiele brandstoffen bij o.a. productieprocessen, de luchtvaart en andere energie intensieve industrieën.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Vanguard Eco maken?
Vanguard Eco heeft de afgelopen jaren een sterk netwerk opgebouwd binnen het Metropoolregio Amsterdam. Vanguard Eco kenmerkt zich door de bundeling van kennis en expertise op het gebied van inzameling en verwerking van verschillende afvalstromen en met name bij bedrijven in de port of Amsterdam. Bedrijven in deze regio hebben elkaar nu, als nooit tevoren nodig om de (energie) transitie te leiden en daar waar mogelijk te versnellen. Hier moeten we gezamenlijk in optrekken en innoveren op het gebied van energie, supply chain, hergebruik van materialen en mobiliteit. Het is erg prettig te zien dat alle relevante stakeholders binnen ORAM vertegenwoordigd zijn. Dit zorgt ervoor dat wij het verschil gaan maken!

Amir Mahdavi
Chief Operational Officer

Vincent Toepoel
Chief Technology Officer

Floris Geeris
Chief Executive Officer