Zoncoalitie

Zonne-energiebedrijf

Amsterdam (NH)

www.zoncoalitie.nl

1. Wie is de Zoncoalitie?
De Zoncoalitie is geïnitieerd door de gemeente Amsterdam en Alliander en heeft als missie om zonne-energie op grootzakelijk en maatschappelijk vastgoed de norm te maken. Zij bestaat uit een open vereniging met 24 leden van marktpartijen en een onafhankelijk projectbureau.

2. Wat doet de Zoncoalitie?
De Zoncoalitie adviseert vastgoedeigenaren binnen overheden, MKB en vastgoedfondsen met vastgoed vanaf 500m2 dakoppervlakte bij de succesvolle realisatie van zonne-energieprojecten. Vastgoedeigenaren kunnen bij de Zoncoalitie terecht voor informatie, subsidieaanvragen, projectvoorbereidingen en matching met de meest geschikte aanbieder van zonne-energie. De Zoncoalitie adviseert op maat en zoekt de beste oplossing gezien de situatie en wensen van de eigenaar. Dat kan zowel voor afzonderlijke objecten als voor gehele vastgoedportefeuilles. De Zoncoalitie is geen aanbieder van zonne-energie. Het verdienmodel van de Zoncoalitie zit in de succes-fee die wordt betaald door de zonne-energieaanbieder waarop de keus is gevallen en kan zo haar onafhankelijkheid waarborgen.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met de Zoncoalitie maken?
Elk dak zonder zonne-energie is een gemiste kans. De Zoncoalitie heeft alle kennis in huis om iedereen deze kans te laten benutten. Naast zelf investeren in een zonne-energie-installatie, zijn er verschillende mogelijkheden om zonne-energie te realiseren met een gesloten beurs. De vastgoedeigenaar krijgt middels ons stappenplan een beter passende offerte en is goedkoper uit, omdat de Zoncoalitie het voorwerk doet. Dit bestaat uit het uitwerken van het gewenste businessmodel, aanvragen van de SDE+-subsidie, de (technische) projectvoorbereiding en de uiteindelijke match met de meest geschikte aanbieder. Bij gedegen projectvoorbereiding zijn niet alleen de doorlooptijden korter, maar is de vastgoedeigenaar ook voordeliger uit.

Alex Muhring
General manager