Digital Health & Life Science

Geplaatst op: 26 oktober 2022

Onlangs organiseerde ORAM – Ondernemend Amsterdam een rondetafelgesprek over Digital Health & Life Science. Deze eerste introductie en inventarisatie van het onderwerp was op uitnodiging en kwam tot stand in samenwerking met Rob Knigge van Accenture Netherlands. Het vond plaats aan de Keizersgracht in ’Het ‘Tuinhuis’ van EBC Amsterdam.

Context
‘Digital health’ kan een grote bijdrage leveren aan effectieve en duurzame gezondheidszorg. De inzet van nieuwe technologie, apps en data kan mensen gezonder maken. Vraag is hoe de impact van ‘digital health’ verder kan worden vergroot en daarmee bedreigingen, zoals vergrijzing of tekort aan personeel en kosten, structureel worden verkleind?

Onderwerpen Rondetafelgesprek

 1. Digital Health & Life Science sector groeit hard in de MRA
 2. Wat is de toekomst en welke ‘gebieden’ zijn relevant?
 3. Digital Health als sleutel tot succes
 4. Wat zijn de aanknopingspunten en hoe maken we het concreet?
 5. Wat is de rol van werkgevers?

Uitkomsten
Een aantal uitkomsten uit het gesprekverslag worden hieronder kort opgesomd.

 • Innovatie met (nieuwe) partners is cruciaal;
 • Benoem aanknopingspunten voor samenwerking en impact;
 • Welke data is relevant om te verzamelen en wat is juridisch geoorloofd?
 • Wat geeft mensen meer comfort en vertrouwen met technische mogelijkheden?
 • Zorg voor breed draagvlak. Niet betrokken is helaas vaak ‘niet mee doen’,
  • Nieuwe ideeën en innovaties toegankelijk introduceren.
 • Er is op dit moment te weinig kennis over AI. Hoe komt dat en op welke manier breng je hier verandering in aan?
  • Wat kunnen we digitaal maken?Efficiëntere zorg: Waardeontwikkeling creëren met minder capaciteit.
 • Voor preventie is vaak geen aandacht. Wel voor mensen beter maken;
  • Hoe houd je werknemers gezond en wat mag je daarbij wel/niet toepassen?
  • HR professionals belangrijke rol in preventie,Onderdeel maken van ESG-beleid.
 • Hoe betrek je de leden van ORAM?
  • De ambitie is om in 2023 een ORAM ledenevent te organiseren over DH&LS.

Vervolg
Er zijn twee richtingen gekozen om het vervolg van deze introductie vorm te geven:

 1. Automatisering
 2. Preventie

Er worden twee werkgroepen geformeerd om deze onderwerpen gezamenlijk op te pakken. Wil je hieraan een bijdrage leveren? Neem contact op met Menno van der Valk.