In Memoriam: Frans Baud (1954-2023)

Geplaatst op: 21 december 2023

Frans Baud is veel te vroeg van ons heengegaan. Wij denken aan hem als verbinder en medeoprichter van onze ondernemersvereniging ORAM, in 2002.

Frans was een verbinder die in staat was om zijn eigen belangen te overstijgen voor het grotere goed. In 2002 was hij medeverantwoordelijk dat vier ondernemers-verenigingen samengebracht werden. Deze historische stap vormde de basis voor de onafhankelijke vereniging die ORAM vandaag de dag nog steeds is. Voor deze buitengewone inzet werd hem het erelidmaatschap van ORAM toegekend.

Brede belang centraal
Zijn vermogen om mensen samen te brengen, ongeacht hun achtergrond of belangen, was opmerkelijk. Als voorzitter van de Sector Cargadoors van de Scheepvaart- en Industrievereniging Noordzeekanaalgebied (SIVN) speelde Frans een cruciale rol in het smeden van eenheid waarbij hij altijd het brede belang centraal stelde.

Zeesluis IJmuiden
Frans was ook een fervent pleitbezorger van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, een project dat hij als een hoogtepunt van zijn loopbaan beschouwde.

Kees Noorman                          Paul Wevers
Directeur ORAM                      Voorzitter ORAM