In Memoriam: Hemmo Pieck (1935-2024)

Geplaatst op: 23 januari 2024

Hemmo Pieck is op 88-jarige leeftijd overleden. Wij wisten dat zijn gezondheid achteruitging, toch kwam het bericht van zijn overlijden onverwacht.

De leden van ons bestuur die intensief met Hemmo hebben samengewerkt herinneren hem zich als een actief bestuurder in de Amsterdamse havengemeenschap. Hij heeft duidelijk zijn stempel gedrukt op het ontstaan van ORAM uit de voorganger: Scheepvaart & Industrie Vereniging Noordzeekanaalgebied (SIVN). Hij was betrokken was bij het ontstaan van SIVN uit de Scheepvaart Vereniging Noord (SVN). Namens het bestuur van ORAM willen wij ook nu nog onze waardering uitspreken voor zijn ruimdenkende en ruimhartige werkwijze. Hij was altijd zeer dynamisch, deskundig en bepalend op de achtergrond. Wij zijn dankbaar voor zijn grote betekenis voor de havengemeenschap en onze vereniging.

Ondernemer en bestuurder
Zijn bedrijven waren het veem- en expeditiebedrijf Canne en Balwé en de schuitenvoerderij O. Hansen & Zn. Hemmo was een van de bepalende personen in de jaren van wederopbouw na de oorlog. Naast ondernemer was hij bestuurder bij uiteenlopende bedrijven. Zo is Fenex de landelijke expeditie- en douanevereniging mede door hem opgericht (valt nu onder TLN). Was hij bestuurder van het Seamen’s Centre. En zijn allerlei initiatieven zoals opleidingen in de haven, de Commissie Transportonderwijs, commissie douane, mede door zijn inspanningen succesvol geworden.

Daarnaast was hij ook in allerlei sportieve kaders bestuurlijk actief, bekleedde hij commissariaten, onder andere bij KVSA IJmuiden en hij had een stamtafel in de Industrieele Club (de voorloper van de Koninklijke Industrieele Groote Club). Een veelzijdig man is niet meer onder ons.

Namens het bestuur van ORAM
Paul Wevers                                      Kees Noorman
Voorzitter ORAM                            Directeur ORAM