Mark Harbers speecht op Havengildediner

Geplaatst op: 28 november 2023

ORAM was aanwezig op het 78ste Havengildediner, het netwerkevenement voor de havencommunity uit het Noordzeekanaalgebied.

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) sprak daar over de toekomst van de Amsterdamse haven. Zijn uitspraken kwamen overeen met het speerpunt ‘het versterken van de internationale zeehaven’ dat ORAM de landelijke politiek meegaf bij de verkiezingen.