Nieuwe visie op de Amsterdamse economie

Geplaatst op: 24 oktober 2023

Wethouder Sofyan Mbarki (PvdA) heeft namens de gemeente Amsterdam een nieuwe visie gepresenteerd op de Amsterdamse economie, genaamd Nieuw Amsterdams Peil. Hierin zijn grote ambities geformuleerd om te gaan werken aan een andere economie. Een economie die niet langer gebaseerd is op de inzet van fossiele energie en flexibele arbeid, maar brede welvaart als uitgangspunt heeft. ORAM laat haar licht schijnen op deze nieuwe visie.

De middelen die gemeente Amsterdam hiervoor heeft gereserveerd (23,5 miljoen voor een periode van 5 jaar) lijken echter bescheiden. Het gaat dan ook vooral om stimulerende maatregelen. De meest opvallende is dat de gemeente op basis van publiek-private samenwerking platform-coöperaties wil gaan oprichten om lokale ondernemers tegenwicht te laten bieden aan multinationals, zoals bijvoorbeeld de organisatie Uber. Zo bevat het uitvoeringsprogramma nog meer sympathieke projecten om de buurteconomie te versterken. Tegelijkertijd blijft de vraag in hoeverre deze projecten bijdragen aan de stevige ambitie van de wethouder om de Amsterdamse economie de komende jaren ingrijpend te hervormen.

College van burgemeester en wethouders gemeente Amsterdam: “Met deze strategische keuzes geven we een duidelijk signaal af naar onze externe stakeholders en partners.” Zo verwacht het college van alle bedrijven die in Amsterdam actief zijn “dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de stad niet alleen maar beschouwen als een productielocatie waar winst behaald kan worden.” Als ondernemers voor langere tijd hun onderneming draaiende willen houden in Amsterdam, dan moeten zij ook echt iets teruggeven aan de stad. Dit betekent ook dat de gemeente niet langer de rode loper uitlegt voor iedere internationale onderneming. Proactief worden voortaan alleen nog bedrijven verleid om zich in Amsterdam te vestigen die actief zijn binnen de grote transities (energie, circulair, voedsel en digitaal) of bedrijven die op een andere manier positief bijdragen aan een eerlijke, duurzame en inclusieve economie.

De wijze waarop de gemeente de gewenste transitie van oude naar nieuwe economie wil gaan maken, vraagt wat ons betreft nog om verduidelijking. Hoe gaat de stad zichzelf interessant maken voor de bedrijven die zij de komende jaren juist wil aantrekken en hoe zorgt de gemeente dat bestaande bedrijven kunnen verduurzamen? Met de focus op het stimuleren van kleine ambachtelijke buurtondernemingen ontstaat bovendien de vraag hoe de werkgelegenheid in stad en regio geborgd wordt. Het advies van ORAM: het zou goed zijn als de gemeente ook hierop een visie zou ontwikkelen.

Zie voor meer informatie ook de website van gemeente Amsterdam.