Ondernemersdebat ‘De ondernemende stad’

Geplaatst op: 1 maart 2022

Op maandag 28 februari gingen de lijstrekkers van acht partijen onder leiding van Martijn de Greve met elkaar in debat over ‘De Ondernemende Stad’. Op de agenda stond o.a. economische diversiteit, ruimte voor werk en de arbeidsmarkt.

Fotografie BLINKfotografie

Het is gek om een ondernemersdebat te beginnen over een heel ander onderwerp. Maar moderator Martijn de Greve start er logischerwijs toch mee: de situatie in Oekraïne. Rutger Groot Wassink spreekt vanuit zijn rol als wethouder over de hulp die Amsterdam nu al biedt: “Ik vind dat dat hoort, daar hebben we geen aanwijzing voor nodig van het kabinet. We moeten alles doen wat we kunnen.”

Havenstad
Reinier van Dantzig van D66 bijt het spits af bij de tweede stelling dat de gemeente actief moet sturen om de diversiteit in de economie te behouden: “Je moet als gemeente veel meer het gesprek aan gaan met bedrijven over de vraag: waar verdienen we ons geld mee in de toekomst. Doelen stellen en aan bedrijven vragen wat ze nodig hebben om die te bereiken. Dat gaat om geld, om innovatie, maar ook om ruimte.” Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren zegt: “Je moet als overheid bestaans- en rechtszekerheid voor die bedrijven organiseren en niet alleen maar intekenen, zoals Haven-Stad.”

Tegengesteld belang
Na een kort introductie van Marlon Huysmans van Made Up North switcht het thema naar ruimte voor werk. In alle verkiezingsprogramma’s staat dat er ruimte moet zijn voor de maakindustrie. Rutger Groot Wassink, voorman van Groen Links: “Als je circulaire economie wil, dan moet daar ook ruimte voor zijn. En dat betekent keuzes maken. In het verleden hebben we wel eens te gemakkelijk gedaan over bedrijven die wel weg konden”. JA21 bekijkt het van de andere kant. Kevin Kreuger: “Het zijn niet bedrijven die stemmen, het zijn mensen die stemmen. En ik krijg meer signalen dat er geen woningen zijn, dan dat er geen werkplekken zijn”. Ook Marjolein Moorman benoemt uit hoofde van haar functie van onderwijswethouder het belang van werkgelegenheid: “Met werk creëer je de stad. Divers werk hoort bij de stad. Je moet niet alles in m2 willen uitdrukken, want dan druk je maakbedrijven de stad uit”

Samenwerken
Het debat gaat verder op het thema ruimte. “Als we geen ruimte voor bedrijven reserveren kunnen bedrijven straks nergens meer in de regio terecht”, luidt de stelling. Claire Martens van de VVD is helder: Er wordt te weinig rekening gehouden met de maakindustrie. “Alles wordt vanuit grondperspectief bekeken en onvoldoende vanuit economische zaken en daarmee zie je dat ondernemers, die elke stad nodig heeft, weg moeten en geen nieuwe plek terugkrijgen. Uitdagingen van woningbouw en industrie kunnen niet alleen in 020 opgelost worden. We zullen met de gemeente Haarlemmermeer moeten samenwerken en het ov doortrekken voor bereikbaarheid.” Reinier van Dantzig doet ook nog een duit in het zakje: “Ruimte maken voor wonen en werken plus investeren in snelle verbindingen. En de haven verder opschuiven.”

Omarmen
Tot slot van het debat het thema arbeidsmarkt; de historische krapte en de toenemende vergrijzing. Op de stelling ‘We moeten radicaal de arbeidsmarkt hervormen en klaarstomen voor beroepen waar behoefte aan is’ heeft Johnas van Lammeren een duidelijke mening. ‘We moeten als samenleving techniek omarmen’. Groot Wassink ziet graag sterk arbeidsmarktbeleid. “Er zijn heel veel ambities op energietransitie en woningmarkt, maar ambities lukken niet zonder investeringen in arbeid. Nu zie je dat bedrijven de handen ineen slaan om opleiding van mensen samen op te pakken.”

ORAM voorman Kees Noorman bedank alle mensen en benadrukt op het einde nog even dat je bedrijven ruimhartig moet benaderen bij verplicht verplaatsen. “Anders staan we massaal bij de rechter en Raad van State”.

En dan na anderhalf uur komt de afsluitende vraag: Welke partij heeft het beste voor met de ondernemers in Amsterdam? Volgens het publiek maakt PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman de beste indruk.