Online koffiebreak: Diversiteit & Inclusie

Geplaatst op: 12 juni 2022

Het was een waardevolle bijeenkomst waar wij vanuit ORAM – in samenwerking met onze leden – mooi verder op kunnen bouwen.

Graag delen we de uitkomsten. Wat zijn de uitgangspunten? Waar kan je als organisatie verder mee aan de slag? En hoe pas je het toe? Daarnaast biedt het een mooie gelegenheid om intern het gesprek verder te voeren over D&I.

Als bijlage is de presentatie van Language Partners toegevoegd en hieronder de opname van het gesprek tussen Harald Kruithof & Menno van der Valk.

Uitkomsten D&I

 1. Leden van ORAM zijn reeds gestart met interne commissies, of zijn dat van plan,
  Van groot belang is, dat deze bestaat uit verschillende niveaus binnen de organisatie en dat er een adviserende rol aan wordt verbonden. Wat is de doelstelling?
 2. Tone of Voice in D&I is cruciaal.
  D&I vooral relateren aan gunstig effect op ‘Business Performance’ en wegblijven van symboolpolitiek. En al helemaal van de ‘shaming’ die erg populair is.
 3. Samenwerken is ook voelen dat je erbij hoort en dat je geaccepteerd wordt zoals je bent,
  Dit leidt tot betere resultaten en efficiënter leiderschap binnen ‘diverse’ teams.
 4. D&I is absoluut geen marketingtool,
  Het is een middel om je strategische doelen nog beter te behalen en zeker geen doel op zich.
 5. Ontdek het belang van het blijvend met elkaar in gesprek zijn over dit onderwerp.
  Maak het niet te zwaar, want we hebben er dagelijks mee te maken.
 6. Kwaliteit = Kwaliteit en Talent = Talent,
  Het is belangrijker om de juiste competenties op de juiste plek te hebben.

Welke vragen moeten we onszelf stellen?

 1. Wat willen we in Amsterdam vanuit strategisch oogpunt, welke diversiteit hoort daarbij, welke inclusieve cultuur maakt dat mogelijk en hoe komen we daar?
 2. Hebben wij binnen ons bedrijf aandacht voor D&I? Bijv. door middel van een commissie?
 3. Hebben wij binnen ons bedrijf de juiste Tone of Voice? Spreken wij met elkaar over verschillen in onze onderlinge communicatie? Wat spreken we met elkaar af over communicatie?
 4. Is D&I een onderdeel van onze strategie?

Wat kan ORAM doen?

 1. ORAM D&I ronde tafel opzetten, die als inspiratie kan dienen voor andere leden,
 2. Het thema blijvend onder de aandacht brengen.