ORAM bestaat 105 jaar en lanceert vijf speerpunten van ondernemend Amsterdam

Geplaatst op: 29 september 2022

ORAM viert vandaag haar 21e lustrum en presenteert ter gelegenheid hiervan de vijf belangrijkste speerpunten van ondernemend Amsterdam. Hiermee geeft de ondernemersvereniging aan waar de komende jaren de nadruk moet liggen voor de Metropoolregio Amsterdam als het gaat om economie en ondernemerschap.

Amsterdams grootste ondernemersvereniging zet in op het creëren van ruimte voor een diverse economie, versterking van de internationale zeehavenfunctie, verbeterde mobiliteit en bereikbaarheid, kansen pakken in de energietransitie en een prikkelend en uitnodigend klimaat voor bestaande én nieuwe bedrijven. ORAM lanceert ‘de vijf’ op het lustrumfeest dat vandaag wordt gevierd met de achterban, inmiddels meer dan 600 leden.

“De leden van ORAM vinden het belangrijk dat Amsterdam het ondernemende DNA dat zij al bijna 750 jaar heeft, blijft koesteren en versterken”, aldus ORAM-directeur Kees Noorman. “Wij hebben een divers ledenbestand met bedrijven in uiteenlopende sectoren. Onze speerpunten richten zich deels op sectoren waar we altijd al sterk in vertegenwoordigd zijn geweest, zoals haven en industrie. Maar ook op het algemene ondernemersklimaat in de stad en de ruimte voor bedrijven om zich te vestigen en te innoveren. Amsterdam is een aantrekkelijke stad, ook voor ondernemers. ORAM wil er voor zorgen én waken dat dat ook zo blijft en de vijf speerpunten vormen daarbij onze leidraad.”

Representatief
Voortgekomen uit de Scheepvaart Vereeniging Amsterdam (S.V.A) en de Scheepvaart & Industrievereniging Noordzeekanaalgebied (S.I.V.N.), ligt het zwaartepunt aan het begin van vorige eeuw bij het havenbedrijfsleven. De focus breidde zich verder uit naar het brede bedrijfsleven in Groot-Amsterdam toen ORAM in 2004 werd opgericht na de fusie van de SIVN met de Amsterdamse Industrie Vereniging (AIV) en Bedrijvenvereniging Amsterdam Teleport (BAT). Noorman: “Na 105 jaar mogen we vaststellen dat ORAM een representatief deel van het bedrijfsleven in Groot-Amsterdam vertegenwoordigt en zich hard maakt voor ontwikkelingen in de stad en de regio die van positieve invloed zijn op het ondernemersklimaat.”

Ondernemend Amsterdam
In 2019 is bewust gekozen voor de ondertitel ‘Ondernemend Amsterdam’. “Daarmee laten we zien dat we een dynamische netwerkorganisatie zijn, proactief, positief en gericht op participatie van onze leden. En natuurlijk echt Amsterdams”, meent Noorman. “We treffen elkaar regelmatig op de drukbezochte netwerk evenementen die we elk jaar organiseren. Zo houden we voeling met wat er speelt bij het Amsterdamse bedrijfsleven.”

Energietransitie
ORAM investeerde de afgelopen jaren onder meer ruim in de uitbreiding van haar netwerk en kennis op het gebied van onder meer energietransitie, ruimtelijke ordening en circulaire economie. Voorbeelden daarvan zijn TET Amsterdam en het Netwerk Circulair – waarin ORAM en Port of Amsterdam bedrijven uit Groot-Amsterdam bij elkaar brengt om kennis met elkaar te delen en inspiratie op te doen. Daarnaast is ORAM via Amports, de netwerk- en marketingorganisatie voor de havens van het Noordzeekanaalgebied, intensief betrokken bij de promotie van de haven. Noorman: “De naam speerpunten zegt het al; het houd je scherp op de punten waarin je wilt excelleren. En daar staan we voor.”