Sterk ondernemerschap moet de norm blijven

Geplaatst op: 17 januari 2024

Nieuwjaarsspeech die Kees Noorman hield op de nieuwjaarsreceptie 2024 van ORAM in DeLaMar. Sofyan Mbarki, wethouder EZ van de Gemeente Amsterdam was hierbij aanwezig.

Laten we met oog voor elkaars belangen de basis leggen voor een stad waar sterk ondernemerschap de komende 750 jaar de norm is. DeLaMar, een betere plek om het nieuwe jaar te vieren is er toch niet! En speciaal voor ons helemaal uitgevoerd in ORAM-rood.

Beste ORAM leden, vrienden, relaties en mensen die voor het eerst bij ons zijn, wat een feest om jullie hier weer te zien en het nieuwe jaar in te luiden.

Sofyan, ik wend me nog even tot jou. Fijn je hier in ons midden te hebben. Jouw aanwezigheid is van groot belang om de cruciale rol van bedrijven in de stad te blijven vertegenwoordigen in het stadsbestuur. We hopen je dan ook vaker te zien. Hartelijk dank voor je toespraak. Wat ik mooi vind is dat je dat ondernemers onderdeel zijn van het DNA van de stad en stad en ondernemers elkaar keihard nodig hebben om de economie draaiende te houden.

Zoals wij hier allemaal staan is de kracht van ORAM als netwerkvereniging. Samen met onze leden zet ORAM in 2024 door waar we goed in zijn: onze leden inspireren, hen aan elkaar verbinden en de belangen van onze bedrijven behartigen en dat alles met een stukkie Amsterdamse trots.

Ook in 2024 gaan we volop gelegenheid bieden om elkaar te treffen, tijdens grote evenementen en in kleiner verband. Om bij te praten en om de discussie met elkaar aan te gaan over inhoudelijke thema’s. En veelal doen we dat over onze vijf speerpunten. Want naast borrels gaat het bij ORAM uiteraard ook om de inhoud.

Voor 2024 werken we met 5 speerpunten:

  • Een uitnodigend ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.
  • Versterken van de internationale zeehavenfunctie.
  • Kansen pakken in energietransitie en circulaire economie.
  • Oplossingen creëren voor mobiliteit en bereikbaarheid.
  • Ruimte maken voor een diverse economie.

Amsterdam is het economische powerhouse van Nederland. Soms maken we doen we daar te gemakkelijk over. Alsof de stad kan drijven op alleen een buurteconomie.

We moeten niet vergeten dan de bedrijven die vanavond aanwezig zijn samen een belangrijk deel van de stad draaiende houden.
Ze geven werk aan tienduizenden mensen en leveren producten en diensten die van vitaal belang zijn voor Amsterdam, Nederland en Europa.
Ze zijn bovendien innovatief en investeren in verduurzaming, onderzoek en ontwikkeling. En in de stad creëren ze reuring en energie. Die moet je ruimhartig omarmen. Met Amsterdamse trots. Wat betekent dat wat ons betreft:

Het vestigingsklimaat moet centraal staan. We moeten de rode loper blijven uitrollen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor nieuwe innovatieve bedrijven. En daar is beleid en actie voor nodig. Waarom staat Aboutaleb voor Rotterdam op de recente COP in Dubai? Juist ja, om bedrijven die willen investeren in waterstof naar Rotterdam te halen. Dat kunnen wij ook. Hup hup Amsterdamse trots!

We moeten ons hard maken voor ruimte voor bedrijvigheid. Uit de monitor bedrijfsruimte die de Gemeente Amsterdam recent publiceerde blijkt dat het aantal m2 voor bedrijven in rap tempo afneemt. Oorzaak is de grootschalige transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw. Die ruimte is echter ook nodig om de Amsterdamse groene ambities op het gebied van circulariteit en energietransitie waar te maken maar ook de maakindustrie in de regio te behouden. Als we trots zijn op onze bedrijven en erkennen dat ze net zo Amsterdams zijn als haar inwoners maken we echt andere keuzes. Dus tijd om balans te creëren: wonen staat niet boven werken. Ze staan gebroederlijk naast elkaar.

Stoppen met grillige besluitvorming, ad hoc-beleid en scoren over de rug van anderen. Het gedoe rondom de cruise afgelopen jaar, de verkeersmaatregelen, het dramatische programma varen en de plotselinge verhogingen van toeristenbelastingen om heel andere projecten te kunnen financieren.

Het had zo veel beter gekund, met oog voor elkaars belangen werken naar een win-win situatie gericht op behoud van vertrouwen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad, niet een speelplaats voor experimenten. Het past niet bij een stad met bijna 750 jaar ervaring.

Kom op nou Amsterdamse trots!

And there I said it: 750 jaar. We zijn hard op weg naar het jubileumjaar. Een jaar dat we met z’n allen natuurlijk uitbundig gaan vieren. Wat mij betreft ook een jaar waarin stad en bedrijven elkaar vinden, een pact met elkaar sluiten.

Met oog voor elkaars belangen en vanuit gedeeld probleem-eigenaarschap werken aan concrete oplossingen om daarmee de basis leggen voor een stad waar sterk ondernemerschap de komende 750 jaar de norm blijft. Of het nou is in de haven, toerisme en hospitality, de dienstverlening, de buurt of een van de andere mooie sectoren, met Amsterdamse trots!

Daar toost ik graag met jullie op. Happy New Year!