Tweede Kamerverkiezingen 2023

Geplaatst op: 30 augustus 2023

ORAM is met meer dan 600 leden de grootste ondernemersvereniging in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen met onze leden maken wij ons hard voor een stad en regio waar het goed ondernemen is en blijft; een sterke economische motor voor Nederland.

De nationale politiek is van beslissende invloed op deze ambitie. Onze overtuiging is dat een groot deel van de oplossingen voor (ondernemend) Amsterdam uit Den Haag zullen moeten komen. In het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 presenteert ORAM aan de programmacommissies 5 speerpunten die nu en in de toekomst de aandacht verdienen van de nationale politiek:

• Uitnodigend klimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven
• Versterken van de internationale zeehavenfunctie
• Kansen pakken in energietransitie en circulaire economie
• Oplossingen creëren voor mobiliteit en bereikbaarheid
• Ruimte creëren voor een diverse economie