Tweede Kamerverkiezingen 2023

Geplaatst op: 30 augustus 2023

ORAM is met meer dan 600 leden de grootste ondernemersvereniging in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen met onze leden maken wij ons hard voor een stad en regio waar het goed ondernemen is en blijft; een sterke economische motor voor Nederland. De nationale politiek is van beslissende invloed op deze ambitie. Onze overtuiging is dat een groot deel van de oplossingen voor (ondernemend) Amsterdam uit Den Haag zullen moeten komen. Zie ook de video onderaan de pagina. 

5 speerpunten
In het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 presenteert ORAM aan de programmacommissies 5 speerpunten die nu en in de toekomst de aandacht verdienen van de nationale politiek:

• Uitnodigend klimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven
• Versterken van de internationale zeehavenfunctie
• Kansen pakken in energietransitie en circulaire economie
• Oplossingen creëren voor mobiliteit en bereikbaarheid
• Ruimte creëren voor een diverse economie

Inzicht in verkiezingsprogramma’s
Op de thema’s ondernemersklimaat, economie, bedrijven, haven en industrie heeft ORAM de verkiezingsprogramma’s 2023 van zeven politieke partijen uit de Tweede Kamer geanalyseerd en op een rijtje gezet. Ook interviewden we (kandidaat) Tweede Kamerleden over de impact van de nationale politiek op ondernemen in de MRA.

Verslag Verkiezingsdebat en terugkijken
Op 6 november 2023 organiseerde ORAM een debat rondom de Tweede Kamerverkiezingen. We gingen in op de vraag: Wat wordt de politieke koers de komende jaren en wat is de impact op het ondernemersklimaat in de MRA? Tijdens het debat kregen we meer inzicht in de visie en de standpunten van de landelijke politieke partijen over belangrijke ondernemersthema’s voor onze regio. (Kandidaat) Tweede Kamerleden van de partijen VVD, D66, CDA, GroenLinks‐PVDA, Volt, BBB en NSC gingen met elkaar in debat over het ondernemersklimaat met speciale aandacht voor de thema’s ruimte voor werk, mobiliteit & bereikbaarheid en haven. Lees hier het verslag. ORAM organiseerde het debat in samenwerking met Port of Amsterdam, VEBAN, VNO‐NCW MRA en MKB Amsterdam.

Havengilde Diner 2023
ORAM was aanwezig bij het 78ste Havengildediner, het netwerkevenement van het havenbedrijfsleven uit het Noordzeekanaalgebied. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) sprak daar over de toekomst van de Amsterdamse haven. Zijn uitspraken kwamen overeen met het speerpunt ‘het versterken van de internationale zeehaven’ dat ORAM de landelijke politiek meegaf bij de verkiezingen.