Wij organiseren samenwerking

Geplaatst op: 27 juni 2022

Het begon in 1917 als SVN, Scheepvaart Vereniging Noord. En dat waren toen al belangenbehartigers maar ook werden er CAO’s en pensioenakkoorden afgesloten met de vakbonden. Daarna in 1996 werd het SIVN, kwam de havengerelateerde industrie erbij en de N veranderde van Noord in Noordzeekanaalgebied. In 2002 ging het SIVN samen met de Amsterdamse Industrie Vereniging en Bedrijvenvereniging Amsterdam Teleport en Bedrijfsverenging Schiphol. Zo ontstond in ORAM: de grootste ondernemersorganisatie in de regio. We hebben nu ook zitting in het algemeen bestuur van VNO-NCW.

ORAM vindt zijn oorsprong in een verzameling van bedrijfsverenigingen en kantorenlocaties. Dat hebben we losgelaten. We vertegenwoordigen nog steeds de specifieke branches, waaronder natuurlijk de haven, maar we hebben ons anders georganiseerd. We richten ons nu op thema’s. Ruimte voor economie, mobiliteit en energietransitie en circulariteit. En die thema’s zijn allemaal van belang voor het ondernemerschap in Amsterdam. We verbinden de leden intern door te netwerken en extern door te lobbyen. De Amsterdamse ondernemer heeft ook een Amsterdamse overheid nodig die een visie heeft en regie voert op belangrijke onderwerpen. Dan hebben we het over woningbouw, bereikbaarheid, digitalisering, talentontwikkeling en circulaire economie. De oplossingen hiervoor overstijgen de stadsgrenzen. Samenwerken en regionaliseren is het credo. En dat organiseren wij.

Ons hoofdactiviteit is belangenbehartiging. En dat is ook lobby op specifieke onderwerpen. Daarom hebben onze netwerkactiviteiten steeds meer versterkt omdat belangenbehartiging alleen kan als je de samenwerking organiseert. De kracht zit in de individuele ondernemingen en de macht in het collectief. De kracht is dat het nog steeds de oorsprong, slagader en kern is van de Amsterdamse economie. De haven is al eeuwen een maritieme logistieke hub.

Paul Wevers is sinds 2009 voorzitter van ORAM.