Zuidas als thema van de toekomst

Geplaatst op: 22 februari 2022

De ORAM Zuidascommissie heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. ORAM-bestuurslid Hannelore Majoor, in het dagelijks leven algemeen directeur van JCDecaux, heeft zin in haar nieuwe rol.

Hannelore loopt al jaren rond in het Zuidasgebied. Haar eerste studentenbaan was bij het toen nieuwe kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek in een tijd dat het Zuidas-gebied er nog heel anders uitzag dan nu. En eigenlijk heeft ze het gebied daarna altijd ‘op de voet’ gevolgd, gefascineerd door de ontwikkelingen.

Jaren later streek ze er weer neer, bij JCDecaux waar ze sinds 2019 algemeen directeur is. JCDecaux is actief in de inrichting van de buitenruimte. “De buitenruimte in de steden is schaars en het optimale gebruik ervan vraagt creativiteit en samenwerking. JCDecaux is op die plekken bezig met duurzaamheid, digitalisering en bereikbaarheid. Ik zie daarin veel raakvlakken met de thema’s van ORAM. En daarom vind ik het heel leuk om voorzitter te worden van de Zuidascommissie.

Beeldvorming 
Ik ben door mijn werk veel op de Zuidas. Vanuit ons kantoor zie ik hoe snel de ontwikkelingen gaan en hoe de Zuidas de verbinding is tussen Zuid en het naoorlogs-Buitenveldert. En hoe de drukke verkeersader van weg en spoor er doorheen gaat om de MRA te ontsluiten met de rest van Nederland. De komende tijd wil ik graag de partijen ontmoeten die in de Zuidascommissie zitten, luisteren naar wat hun beweegredenen zijn en op welke dossiers we de ondersteuning moeten toespitsen.

Zo denk ik dat er nog veel winst te behalen valt in de beeldvorming rondom het Zuidasdok. We zouden meer kunnen benadrukken dat juist het opknippen in fasen het mogelijk maakt dat er stappen worden gezet in de bereikbaarheid van gebied en regio. Deze is cruciaal voor het vestigingsklimaat, economische groei en de kwaliteit van de regio. Want de ontwikkeling van het Zuidasdok heeft een grote impact voor de bereikbaarheid van de hele MRA en de doorstroming van ‘de Noordvleugel van de Randstad’. Denk daarbij onder andere aan de grote duurzame mobiliteitsopgave waarin spoor een steeds grotere rol zal krijgen.

Duale karakter
Ook de leefbaarheid van het gebied verdient veel aandacht. De inpassing en het duale karakter van het gebied waar wonen en werken naast elkaar worden gecombineerd. Daarnaast kan er misschien nog wel veel meer de link worden gelegd met bijvoorbeeld het gebied rondom de VU en VUMC, zoals het toekomstige kenniskwartier.
Ook vanuit mijn werk weet ik goed wat er speelt in de stad en wat bijdraagt aan de leefbaarheid. Want er is nog veel te winnen in vergroening, verduurzaming en efficiënt ruimtegebruik. De Zuidas verdient een ontsluiting als gebied én regio en dat is wat mij betreft het thema van de toekomst.”

Zuidascommissie
In de Zuidascommissie bespreekt ORAM met het bedrijfsleven thema’s als bereikbaarheid, het Zuidasdok, het dagelijks beheer en het economisch vestigingsklimaat van Zuidas. Op basis hiervan gaan we het gesprek aan met gemeente en andere publieke organisaties om te komen tot oplossingen en publiek-private initiatieven.