Industrienetwerk

Industrienetwerk is hét platform voor en door SHE-professionals (Safety, Health & Environment) in de regio. Via het platform wisselen de deelnemers best practices uit en houden zij elkaar op de hoogte van wettelijke en andere ontwikkelingen. Eerdere thema’s waren: ‘Omgaan met veiligheidsincidenten’, ‘Werken met contractors’ en ‘Management of change’.

Uitwisselen kennis en ervaring
De bijeenkomsten zijn een combinatie van een bedrijfsbezoek en een inhoudelijk thema. Er is altijd veel ruimte voor het delen van best practices. Met de sessies bevorderen de bedrijven de veiligheid van hun eigen operatie en die van anderen. Ook wisselen deelnemers informatie uit over aan veiligheids- en milieugerelateerde onderwerpen.

Het netwerk is primair bedoeld voor BRZO- en ARIE-bedrijven (bedrijven die wettelijk verplicht zijn een veiligheidsbeheerssysteem te voeren). Maar ook andere bedrijven, contractors en kennisleveranciers zijn actief betrokken.

ORAM Industrienetwerk is onderdeel van een landelijk netwerk. Onder andere het ministerie van I&M, branchevereniging VNCI en de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) moedigen lidmaatschap aan. ORAM Industrienetwerk heeft meer dan 40 actieve deelnemers.

Giulietta
Cohen

Programmamanager
transities haven
..