ORAM reageert op instemming motie cruiseban

Geplaatst op: 25 juli 2023

De coalitie heeft ingestemd met een zo snel mogelijke verplaatsing van Passenger Terminal Amsterdam (PTA) buiten Amsterdam. Telegraaf vroeg ORAM om een reactie.

“We wachten af wat het college van B&W hierop besluit, maar het aannemen van de motie om de terminal en de cruiseschepen uit de stad te bannen, is verkeerd. Er lopen regionale afspraken, waarbij volop is ingezet op een zo laag mogelijke emissie, en daar lopen de coalitiepartijen nu dwars doorheen. Er is zelfs al een aanbestedingstraject uitgezet voor het walstroomproject, dat zorgt dat cruiseschepen in de toekomst allemaal emissieloos aanleggen. Dit schendt bij ondernemers het vertrouwen in de overheid.

Het Rijk heeft fors meebetaald aan de nieuwe zeesluis in IJmuiden, die vorig jaar specifiek werd geopend voor grote scheepvaart én cruises. Er loopt nog een onderzoek naar de impact van de cruiseboten op het overtoerisme in Amsterdam. De Amsterdamse raad schiet nu als het ware naar een soort eindconclusie, dat de PTA sowieso weg moet. Waarom? Wacht gewoon eerst dat onderzoek af. Nee, dit is op geen enkele manier goed bestuur.”

Lees het artikel op telegraaf.nl.