ORAM reageert op halvering riviercruises in Amsterdam

23 april 2024|Categories: Nieuws|Tags: |

Gisteren plaatste ik deze foto met als onderschrift: ‘donkere wolken pakken zich samen boven Amsterdam’. Toevalligerwijs scheen de zon op de aanmeerplek voor riviercruiseschepen. De zon is inmiddels ruim achter een donderwolk verdwenen. Amsterdam jaagt 50% van deze schepen de stad uit met aan boord toeristen die wij juist wel graag naar de stad zien komen. De onderbouwing voor deze beslissing is bijzonder mager en lijkt vooral voort te komen uit de onmacht om de grote bezoekersstromen aan te pakken. Een politieke beslissing dus. Met grote gevolgen voor het investeringsklimaat.

Verslag bijeenkomst Netwerk Circulair #3

27 oktober 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Op donderdag 19 oktober 2023 vond de derde bijeenkomst van Netwerk Circulair plaats. Dit keer op locatie bij advocatenkantoor Van Doorne dat ruimte bood aan de meer dan 50 geïnteresseerden, waaronder beleidmakers, experts en professionals vanuit het bedrijfsleven.

Amsterdamse coalitiepartijen willen de zeecruise kwijt

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Ondernemend Amsterdam werd recent geconfronteerd met een motie van de Amsterdamse coalitiepartijen (D66, GL en PvdA) met de strekking het cruisetoerisme en de cruiseterminal PTA te verwijderen uit Amsterdam. Vele bezorgde ondernemers meldden zich, met name over de gang van zaken rond deze actie.

Zeehavendagen Amsterdam trekt honderden jongeren naar de haven

21 juni 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Zeehavendagen Amsterdam verwacht de komende dagen enkele honderden jongeren op de speciaal door de organisatie ontwikkelde Havenexperience De Terminal. Het initiatief is bedoeld om het imago van de haven bij scholieren, studenten en werkzoekenden te verbeteren. Tegelijkertijd prijst het havenbedrijfsleven vacatures aan en profileren technische-, logistieke- en maritieme scholen hun opleidingen. Vandaag wordt het evenement officieel geopend door havenwethouder Hester van Buren.

Terugkoppeling Netwerk Circulair #2: industriewater en vergunningen

30 mei 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

De bevolking in de metropoolregio Amsterdam groeit, dus ook de vraag naar drinkwater neemt toe. Daarnaast is er ook een groeiende vraag naar industriewater. Voldoende reden om op 11 mei bij elkaar te komen in het Westhavengebouw in Amsterdam, naast een prachtige productielocatie in het hart van de haven. Het werd een inspirerende en informatieve middag.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Bunge over hun samenwerking

21 april 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Vergunningverlening verloopt te complex en traag, en dat staat innovatie in de weg. Dit signaal krijgt ORAM regelmatig van leden, vertelt directeur Kees Noorman. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent de vergunningen, en staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Organisatie Bunge raffineert en verwerkt plantaardige oliën en vetten. Ze wilde hun fabriek in Wormerveer sluiten en de capaciteit in Rotterdam verkopen, om in de Port of Amsterdam een nieuwe moderne productielocatie te openen. Hoe is het deze twee partijen wel gelukt om in goede samenwerking de vergunning rond te krijgen?

Zeehavendagen Amsterdam 2023 van 22 tot 25 juni

21 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

‘Zeehavendagen hoort gewoon bij Amsterdam’ en ‘uniek dat je overal mag komen waar je anders langsfietst’. Met een 8 als waarderingscijfer van de bezoekers in 2022* en meer deelnemende havenbedrijven in 2023 dan vorig jaar, groen licht voor de tweede editie van Zeehavendagen Amsterdam. Het evenement wordt dit jaar gehouden van 22 t/m 25 juni en telt van Amsterdam en Zaandam tot aan IJmuiden en Beverwijk meer dan 55 ‘attracties’.

Met een paar klikken afval duurzaam en lokaal verwerken

7 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Nieuws van Port of Amsterdam: Met het online platform geoFluxus krijgen bedrijven hulp bij het efficiënter, duurzamer en goedkoper verwerken van hun afval door bedrijven in de nabije omgeving. Met de steun van gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam is het platform nu ook beschikbaar in Amsterdam. Een belangrijke stap om de circulaire economie in de regio te stimuleren.

Politiek spreekt zich uit over de haven

28 februari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Interessant havendebat stond in het teken van ruimte, transitie en governance. De voormalige koepelgevangenis in Haarlem was afgelopen donderdag het toneel van het provinciale havendebat. Maar liefst tien lijsttrekkers gingen onder leiding van Martijn de Greve in debat over de toekomst van de Noord-Hollandse havens. Het werd een interessant en bij vlagen spannend debat waar de uiteenlopende standpunten van partijen zich helder aftekenden. Duidelijk werd ook dat de havens belangrijk zijn voor de provincie. Een aantal deelnemende politici gaf van tevoren zelfs aan het havendebat één van de belangrijkste te vinden van alle debatten.

VNO-NCW interviewt Kees Noorman

22 februari 2023|Categories: Media|Tags: |

Ondernemingsvereniging VNO-NCW interviewt Kees Noorman, directeur ORAM. ORAM is branchelid van VNO-NCW. Kees vertelt onder andere over actuele kwesties voor ORAM, belangrijke lobbypunten en hij geeft zijn visie op de toekomst van de branche.

Wat willen de politieke partijen met de haven?

21 februari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

15 maart is het zover: de Provinciale Staten verkiezingen. Provincie Noord-Holland is belangrijk voor de Amsterdamse haven en het Noordzeekanaalgebied. Recent publiceerde het provinciebestuur de Nota Zeehavens, waarin de visie van de provincie uit de doeken werd gedaan. Zo kiest de provincie ervoor in het Noordzeekanaalgebied vast te houden aan de titel ‘Industrieterrein van Provinciaal belang’ teneinde het gebied exclusief te bestemmen voor havenfunctie.

Ruimte voor circulaire economie

14 februari 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

De circulaire economie heeft voldoende locaties nodig, met een hoge milieuruimte en een goede ontsluiting. Dit was één van de conclusies van het onderzoek door CE Delft. Maar is dit ook haalbaar in het Noordzeekanaalgebied, waar ruimte altijd schaars is? En waar moet die ruimte voor bedrijven dan aan voldoen?

Provincie Noord-Holland presenteert Nota Zeehavens

22 december 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Op de valreep van een nieuwe bestuursperiode presenteert de provincie Noord-Holland de Nota Zeehavens. ORAM heeft in een vroegere fase input gegeven op deze nota, net als andere stakeholders in de haven. Het resultaat is een gebalanceerde visie die enerzijds inzet op het economische belang van de havens en anderzijds op het belang van de energietransitie en circulariteit. De nota beslaat alle zeehavens in de provincie, naast de havens in het Noordzeekanaalgebied komt ook de haven van Den Helder aan bod.

Havenveiligheid is gezamenlijke opgave

16 december 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Veiligheid in de Amsterdamse haven vraagt van alle organisaties een continue en gezamenlijke betrokkenheid. ORAM en Port of Amsterdam geven hier met het bedrijfsleven, politie en gemeente regie aan in het Veiligheidsoverleg Havengebied Amsterdam.

ORAM-directeur Kees Noorman gelauwerd met Havenpenning

1 december 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

De havencommunity uit het Noordzeekanaalgebied kwam op vrijdag jl. bijeen op het jaarlijks terugkerende Havengildediner. Hoogtepunt van de 77ste editie betrof de uitreiking van de Havenpenning aan Kees Noorman. De directeur van de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM ontving de onderscheiding uit handen van havenwethouder Hester van Buren van de gemeente Amsterdam vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de havens van Amsterdam.

Circulaire haven op weg naar 2030

7 maart 2022|Categories: Standpunt|Tags: |

Met een groeiende metropool in de omgeving komen er in de Amsterdamse haven veel afvalstromen binnen. Door de ligging van de Amsterdamse haven heeft het gebied zich ontwikkeld tot een belangrijke circulaire hub in Noordwest Europa, waar verschillende afvalstromen een zo hoogwaardig mogelijk nieuw leven krijgen. Om deze hubfunctie kracht bij te zetten hebben in 2020 verschillende circulaire bedrijven, ORAM en Port of Amsterdam de handen ineengeslagen met de oprichting van Netwerk Circulair.

Vaartocht NZKG-gebied

4 maart 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Projectbureau NZKG organiseerde op 3 maart voor de leden van de Bestuurdersplatforms en het Directeurenoverleg een vaartocht. Kees Noorman praatte de aanwezigen bij over de ontwikkelingen rondom het havengebied.

Werkbezoek Damen Shiprepair

18 februari 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Deze week brachten kandidaat-raadsleden Myron von Gerhardt, Laurent Staartjes en Sietze Hylkema van VVD Amsterdam op uitnodiging van ORAM een werkbezoek aan de scheepsreparatiewerf van Damen Shiprepair in Noord.

En nu doorpakken!

28 januari 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Waarom de nieuwe zeesluis deuren opent voor de Amsterdamse haven(bedrijven)

De opening van de Zeesluis IJmuiden deze week werd gevierd als een mijlpaal voor het Noordzeekanaalgebied. En terecht: Rijkswaterstaat en partners hebben met dit nieuwe bouwwerk puik werk afgeleverd dat er voor zorgt dat het NZKG en het Europese achterland bereikbaar blijft voor de komende 100 jaar. De betekenis van de nieuwe sluis reikt echter verder: een versterking voor de bedrijvigheid van de haven en een impuls voor het vestigingsklimaat. De sluis opent deuren en vergroot kansen, het is nu zaak deze goed te benutten!

Reactie ORAM op strategie Amsterdam circulair 2020-2025

9 april 2020|Categories: Nieuws, Standpunt|Tags: |

Deze week heeft het College van B&W de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021 vastgesteld. De gemeente heeft haar ambities voor een circulaire economie gekoppeld aan het zogenaamde donutmodel. Dit model is ontwikkeld door de Britse econome Kate Raworth. In het circulaire model verbindt ze economische, sociale en ecologische principes, met als doel brede welvaart.

Titel

Ga naar de bovenkant