10 wensen van ondernemend Amsterdam

Geplaatst op: 23 december 2021

ORAM heeft 10 wensen geformuleerd voor Ondernemend Amsterdam op weg naar de gemeenteraad verkiezingen op 16 maart 2022. Alle punten hebben we op een rij gezet in een overzichtelijke infographic. Op deze 10 punten kunt u ons vinden en herkennen de komende tijd!

  1. Ruime aandacht hebben voor de economie. Amsterdam is hard geraakt door de coronacrisis. Bovendien wordt over economie in de stad vaak te klein gedacht; het gaat om méér dan buurtinitiatieven. De huidige omstandigheden vragen om aandacht voor werk, bedrijvigheid, ondernemerschap en vestigingsklimaat, niet alleen in woorden maar ook in daden.
  2. Meer diversiteit aanbrengen in de Amsterdamse economie. De Amsterdamse economie is te eenzijdig gericht op bezoekers en consumptie. Meer spreiding is cruciaal. Naast kenniseconomie (healthcare en a.i.) bieden maakindustrie, productieve bedrijvigheid en circulaire economie (op industriële schaal) kansen. Hiermee behouden we de banen voor praktisch opgeleiden in de stad.
  3. Werken, werken, werken: voldoende ruimte programmeren voor bedrijven. Ruimtelijke ontwikkelingen zetten de bedrijvigheid onder druk. Veel bedrijventerreinen worden getransformeerd naar woon/werk gebieden en ruimte om bedrijven te verplaatsen in de regio is beperkt. Een betere balans tussen wonen en werken is cruciaal voor een gezonde toekomst van de stad.
  4. Kansen pakken rond de energietransitie. De Amsterdamse haven kan door haar ligging, omvang en kennis een Europese toppositie claimen in de energietransitie. Waterstof is de toekomst, maar er is nog veel voor nodig om de ‘hydrogen hub’ te worden die we ambiëren. Extra inzet is nodig om ervoor te zorgen dat investeringen en infrastructuur hier gaan landen.
  5. De haven benutten waar zij voor is: internationale logistiek en watergebonden ladingstromen. De vierde haven van Europa is een internationaal knooppunt van goederenstromen. Drie watersnelwegen starten in onze haven, met cruciale verbindingen naar het Europese achterland. Geen stadshaventje, maar een havenvan (inter)nationaal belang waar we kritisch moeten omgaan met de ruimte en kades benut moeten worden voor nautische activiteiten.
  6. Integrale oplossingen uitwerken voor bereikbaarheid en mobiliteit. Door de groei van de stad lopen we tegen de grenzen aan van onze mobiliteit. De capaciteit van de infrastructuur en het OV-netwerk staat onder druk, zowel voor personenvervoer als goederenvervoer op de weg, het spoor als het water. Slimme oplossingen blijven noodzakelijk voor een goede doorstroom, denk aan Zuidasdok.
  7. Voorkomen dat tekort aan energie de stad op slot zet. Het tekort aan elektriciteit vormt een ernstige belemmering voor de economie en de energietransitie. Een snel groeiend aantal elektriciteitsvragers in de stad zorgt voor meer druk op het net. Uitbreiden van capaciteit en investeren in infrastructuur voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening is cruciaal evenals goed samenwerkende overheden.
  8. Realistisch beleid voor de bezoekerseconomie ontwikkelen. Veel voorzieningen in de stad kunnen alleen bestaan bij de gratie van bezoekers. Een gastvrije stad die zich richt op de kwaliteitsbezoeker blijft belangrijk. Gericht beleid op de aanpak van overlastgevers is belangrijk. Bovendien is een nieuw model nodig, dat ervoor zorgt dat de binnenstad aantrekkelijker wordt om te wonen en te werken.
  9. Niet solo, maar samenwerken: regionale en nationale relaties versterken. De stad moet veel meer op regionale schaal denken en doen, om de zich opstapelende ruimtevragen te kunnen opvangen. We moeten partners als het Rijk binden om de infrastructuur te realiseren die nodig is, vanuit een gecombineerd lokaal en nationaal belang. Daarbij kan het Rijk een lange termijn commitment aan de ontwikkeling van het havencomplex geven en kan Amsterdam het koploperschap in de transitie naar duurzaamheid versterken.
  10. Amsterdam als open en verbonden stad meer gestalte geven. Amsterdam is altijd aantrekkelijk geweest voor internationale creatieve en innovatieve pioniers. We moeten ervoor blijven zorgen dat Amsterdam dat open karakter behoudt en er ruimte blijft om te experimenteren en te innoveren. Dat vraagt een prikkelend en uitnodigend klimaat voor nieuwe en bestaande bedrijven.