Amsterdamse coalitiepartijen willen de zeecruise kwijt

Geplaatst op: 17 juli 2023

Ondernemend Amsterdam werd recent geconfronteerd met een motie van de Amsterdamse coalitiepartijen (D66, GL en PvdA) met de strekking het cruisetoerisme en de cruiseterminal PTA te verwijderen uit Amsterdam. Vele bezorgde ondernemers meldden zich, met name over de gang van zaken rond deze actie.

ORAM nam het initiatief om samen met een groot aantal ondernemers en hun vertegenwoordigers en regionale partners, waaronder VNO-NCW, de horecabranche, de reders en het MKB een ferm tegengeluid te laten horen.

Ons voornaamste bezwaar is dat de motie, voorafgegaan door een tendentieuze brief van D66 in het Parool, voorbij gaat aan de feiten en alle ontwikkelingen die al in gang zijn gezet rond de cruise. Er zijn recent heldere regionale afspraken gemaakt over de toekomst van de cruise, waarbij vooruitstrevend wordt ingezet op duurzaamheid. Amsterdam heeft daar zijn handtekening onder gezet. Daarnaast heeft Amsterdam recent een miljoeneninvestering in walstroom aangekondigd. Op het vlak van toerisme wordt momenteel onderzoek gedaan naar de impact van de cruise.

Dat de coalitie nader onderzoek wil naar de toekomst van cruise in Amsterdam vanuit duurzaamheid en toeristisch oogpunt is te rechtvaardigen. Dat het evenwel op deze manier gaat, waarbij direct wordt voorgesorteerd op een vertrek van de cruise zonder recht te doen aan lopende afspraken, onderzoeken en investeringen is echter onbegrijpelijk en onverantwoordelijk.

De overheid verwacht van ondernemers dat zij de komende jaren investeren om de ambities voor de energietransitie en de circulaire economie te realiseren. Daarvoor is een goede samenwerking met gemeente en politiek een essentiële voorwaarde. Politieke oprispingen zoals we nu zien zetten het vertrouwen op het spel. En dat is slecht voor Amsterdam.

Gelukkig staan we hierin niet alleen en heeft de wethouder (Hester van Buren) namens het College van B&W een negatief stemadvies op de motie afgegeven richting de gemeenteraad. Daarnaast is er vanuit het bestuursplatform NZKG, per brief van gedeputeerde Rosan Kocken, een dringend advies gegeven om de regionale samenwerking rond de cruise te respecteren en een Amsterdamse ‘alleingang’ te voorkomen.

De stemming rond de motie staat voor week 29 op de raadsagenda gepland. Wij hopen dat de collegepartijen zich voor die tijd nog eens goed bezinnen.

Naar opinieartikel van o.a. ORAM in Het Parool

Naar opinieartikel van D66 in Het Parool