Diner Pensant Noordzeekanaalgebied in transitie

Geplaatst op: 14 september 2023

Een vegetarisch diner pensant met uitzicht op Amsterdam, in de ADAM-toren, met een select gezelschap om na te denken over de toekomst en potentie van het Noordzeekanaalgebied. Dit bijzondere initiatief van Rabobank en ORAM verzamelt vertegenwoordigers van relevante bedrijven, stakeholders en young professionals voor het gebied. Onder leiding van gastheren Erik Versnel, coöperatief directeur Rabobank Amsterdam en Kees Noorman directeur van ORAM vindt een goede inhoudelijke dialoog plaats over het gebied, de samenwerking en transitie van bedrijven.

Gewoon doen!
Carolien Gehrels (Arcadis) trapt af vanuit haar rol als voorzitter van de landelijke Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie. “Als je Nederland op de kaart tekent vanuit het perspectief van de Noordzee, dan zie je dat we voor 60% uit water en maar 40% uit land bestaan. Uniek is de ligging van airport en seaport, zo dicht bij elkaar,” begint Carolien haar betoog. “Dat biedt bijvoorbeeld kansen voor de ontwikkeling en productie van duurzame synfuels”. Met twee visies schetst Carolien welke kansen zij ziet voor de toekomst van Nederland. Enerzijds kan Nederland zich volledig op de Randstad richten en deze beschermen met een dijk en Noordzee-lagune. Anderzijds kunnen we het landelijke gebied krachtiger maken met snelle verbindingen – bijvoorbeeld een hyperloop – en goede woonfaciliteiten.

Volgens Carolien wordt het tijd dat we scherpe keuzes maken, want de ‘license to operate’ voor bedrijven staat onder druk. Andere landen, zoals Engeland en Duitsland investeren fors in hun industrie, als wij als land en regio niets doen komen we op (kennis)achterstand te staan. Carolien roept dan ook op om, naast keuzes te maken, vooral te gaan doen!

Elkaar vinden
Als de Nederlandse historie ons een ding heeft geleerd, dan is het wel wat we kunnen bereiken door samen te werken. Martijn Joon, MD van Zenith Energy schetst de positie die zij als bedrijf innemen, en de bijdragen aan ecosystemen. Samen met andere bedrijven en de Port of Amsterdam is er een samenwerking ontstaan op het gebied van netcongestie. Door samen een energiecoöperatie de EHAC zodat groei van de bedrijven worden gefaciliteerd en netcongestie niet beperkt.

Martijn ziet ook op het gebied van waterstof grote kansen voor het gebied: “We moeten erop vertrouwen dat we het samen gaan oplossen. Klein beginnen en dan versnellen. Van individueel belang naar collectief belang.

Terwijl de zon ondergaat en een prachtig overzicht van het silhouet van Amsterdam waarneembaar maakt, vraagt Kees Noorman ons om ook uit te zoomen: “Zo ontstaan vaak de beste ideeën.

Stip op de horizon
Erik Lute (Hoco-RST) & Esther Leferink (Rabobank) inspireren de gasten waarom het belangrijk is om je bedrijfsprocessen aan te passen zodat de Carbon Footprint kleiner wordt. Erik vertelt: “Inzicht heeft ons enorm geholpen om te kijken hoe wij CO2 kunnen reduceren en te begrijpen waar je uitstoot vandaan komt.

Esther deelt de “Future Fit” propositie van de bank die eenvoudig bedrijven helpt inzicht te krijgen waar ze in moeten investeren . Dit model is ontwikkeld met input van meer dan 700 bedrijven en geeft aan de hand van de SDG’s inzicht waar de risico’s zitten. Het model helpt je om een strategisch plan te maken en de risico’s te monitoren en aan te pakken.

De juiste koers
Concluderend op de avond zien we unieke kansen voor het Noordzeekanaalgebied, maar er moeten wel keuzes worden gemaakt. En uitgevoerd. Zoals Noë Watson, Universiteit van Amsterdam, leert tijdens haar studie: “Om sneller op de juiste koers te komen, moeten we fouten durven maken. Dat stimuleert innovatie.

Voor ORAM is de energietransitie een strategisch speerpunt en ook de Rabobank heeft dit onderwerp en de transitie van het Noordzeekanaalgebied in haar regionale investeringsagenda opgenomen. De opgehaalde kennis en actiepunten laten we terugkomen in ons TET programma.

Kijk hier de foto’s