Doorgaan met energietransitie – tegen de klippen op

Geplaatst op: 25 oktober 2022

Energietransitie – we gaan het gewoon doen! Dat is het thema de afgelopen jaren geweest tijdens onze TET-bijeenkomsten. Maar ‘gewoon doen’ van de energietransitie is op dit moment bijna niet te doen. Want hoe ga je door met elektrificeren, ombouwen en investeren in de transitie van je bedrijfsprocessen en het starten van nieuwe projecten als de energieprijzen door het dak gaan en de levering van energie niet zeker is?

Is versnellen misschien wel de oplossing en kans voor de industrie en bedrijven om succesvol te blijven ondernemen? Onder leiding van TET- programmamanager Giulietta Cohen gingen we in deze Talks Energie Transitie op zoek naar antwoorden.

Perfecte positie voor transitie
René Peters van TNO trapt af met een overzicht van de huidige gasmarkt én de alternatieven, zeker nu we niet meer automatisch rekenen op gas uit Rusland en de prijzen hoog zijn. Saillant is dat we als Nederland enorm succesvol hebben bespaard op gas, het afgelopen jaar al tegen 25%. Dat klinkt geweldig, maar de wrange achtergrond is dat bedrijven hun productie hebben afgeschaald. Van gas naar hernieuwbare energie doen we stapsgewijs de komende jaren: van gasimport, naar met name LNG-import, naar (eigen) hernieuwbare energie. Peters sluit bemoedigend af Nederland zit in een perfecte positie om de transitie te maken;

  • we hebben enorme potentie voor offshore wind,
  • we kunnen groene waterstof produceren,
  • we hebben al infrastructuur die we direct kunnen inzetten voor groene waterstof,
  • we hebben zeehavens, een sterke industrie en veel kennis.

We gaan het gewoon doen
Niels van Stralen van Chaincraft zet ons hierna met onze voeten in de ondernemersklei. Hij begon als startup 12 jaar geleden vers van de universiteit en heeft inmiddels een succesvolle fabriek in vetzuren uit organisch afval. Een echt ondernemersverhaal dat barst van de ‘we gaan het gewoon doen!-mentaliteit.

Alex van Dusseldorp van Bunge Loders Crocklaan sluit het plenaire programma af met de verhuizing naar Hoogtij. In 2024 is daar onvoldoende elektriciteit en gas. Waar dat vroeger slechts een kwestie van aanvragen en aanleggen was, is dat in een tijd van netcongestie en energieschaarste ineens een schier onmogelijk issue. Maar gelukkig wint ook hier de ondernemersmentaliteit en vond BLC samen met gemeente, havenbedrijf en energiebedrijven een oplossing in tijdelijk aardgas vanuit Zaanstad en een tijdelijke elektriciteitskabel vanuit Beverwijk. Maar BLC wilde meer, we zitten immers in de energietransitie. En ook hier is stap voor stap de oplossing: van tijdelijk aardgas, naar een multifuel boiler voor vloeibare reststromen, naar een elektrische boiler om uiteindelijk met diezelfde multifuel boiler waterstof te gebruiken.

Concreet
De breakouts worden vervolgens flink benut om makkelijker met elkaar in gesprek te gaan. En dat blijkt altijd weer cruciaal: energietransitie kun je niet alleen, je hebt elkaar nodig om verder te komen. EQUANS geeft heel concreet inzicht in de e-boiler die geschikt is voor bedrijven. Port of Amsterdam bespreekt de opgerichte energiecoöperatie die moet helpen tegen de congestieproblemen bij onderstation IJpolder. Vattenfall vertelt over de 10 cruciale acties voor de benodigde elektrificatierevolutie en toont concrete voorbeelden van wat nu al kan en gebeurt.

Door de kleinere setting van de breakouts ontstonden meer gesprekken en discussie. Perfect, want wrijving geeft glans én levert energie op. Dat is wat je nodig hebt om de energietransitie te versnellen. Ondanks geen klip- en klare antwoorden, ondanks de situatie op de markt, ondanks een gebrek aan (leverings)zekerheid, ondanks de hoge prijzen. Energietransitie? We gaan het toch maar gewoon doen!