Havenveiligheid is gezamenlijke opgave

Geplaatst op: 16 december 2022

Veiligheid in de Amsterdamse haven vraagt van alle organisaties een continue en gezamenlijke betrokkenheid. ORAM en Port of Amsterdam geven hier met het bedrijfsleven, politie en gemeente regie aan in het Veiligheidsoverleg Havengebied Amsterdam.

In 2019 ontstond de behoefte van bedrijven in het havengebied van Amsterdam om beter samen te werken met overheidspartijen aan veiligheid. Dit naar aanleiding van een eerdere ernstige verstoring van de openbare orde. Uit deze gezamenlijke behoefte ontstond het Veiligheidsoverleg Havengebied Amsterdam. Geleid door ORAM en Port of Amsterdam delen het havenbedrijfsleven, gemeente Amsterdam en politie elk kwartaal de laatste stand van zaken en stemmen benodigde aanpak op het gebied van veiligheid met elkaar af.

Zo is er in het Veiligheidsoverleg aandacht voor de samenwerking bij dreigende verstoringen van de openbare orde in het gebied. Er zijn afspraken gemaakt over wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe onderlinge communicatie verloopt. Recente acties hebben laten zien dat deze werkwijze zorgt voor goede informatievoorziening waardoor het bedrijfsleven en publieke veiligheidspartijen elkaar beter begrijpen en op elkaar in kunnen spelen. Het instellen van een gezamenlijke informatievoorziening met alle betrokkenen heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.

In het Veiligheidsoverleg worden ook beelden gedeeld als het gaat om de gevoelde (on)veiligheidsproblemen in het havengebied en de inzet van politie en handhaving op deze dossiers. Met de aanwijzing van het Amsterdamse havengebied als Mainport in de aanpak tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit is het Veiligheidsoverleg Havengebied Amsterdam een cruciale schakel in het effectief inzetten van middelen om dit tegen te gaan. Doordat in het Veiligheidsoverleg direct met vertegenwoordigers van de havengemeenschap kan worden geschakeld, kan het programma dat hiervoor is opgericht snel schakelen en daar aan de slag waar de grootste behoefte ligt.

Ook komend jaar gaat het Veiligheidsoverleg Havengebied Amsterdam verder met het verkennen van de gezamenlijke veiligheidsaanpak. Juist de gezamenlijke aanpak heeft haar waarde bewezen.

Wil je input op de agenda leveren of meer weten, neem contact op met Machiel Noijen, PoA of Giulietta Cohen, ORAM.