Agenda ruimte voor werk

Geplaatst op: 7 maart 2023

Ruimte voor werk; het is essentieel voor een florerende economie en stad. De ruimte voor werk staat de laatste jaren echter sterk onder druk en ruimte elders vinden wordt steeds ingewikkelder. Vanuit de missie voor een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ opgesteld.

Hiermee vragen we extra aandacht voor het vraagstuk. We trekken lessen uit de praktijk en we doen een voorzet voor oplossingen. We zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe kunnen we gezamenlijk productieve bedrijvigheid een plek geven en behouden in de MRA? Hoe geven we het proces goed en duurzaam vorm? Wat zijn hiervoor de principes en uitgangspunten? De publicatie verspreiden we breed onder betrokkenen op dit thema.

Lees de volledige publicatie online of vraag hem aan als boekje.