Nieuwste publicatie: Transformatie van Werklocaties – een nieuwe kijk

2 juli 2024|Categories: Nieuws|Tags: |

Eind juni reikte Kees Noorman de nieuwste publicatie onder het thema Ruimte voor Werk uit aan Eshter Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. In ‘De Transitie van Werklocaties - een nieuw narratief, een nieuwe kijk’ (2024) roept ORAM op om de maatschappelijke waarde van werk en werklocaties meer te benadrukken. Dit artikel is een samenvatting van de paneldiscussie die plaatsvond tijdens de uitreiking.

Omgevingswet voor bedrijven

30 april 2024|Categories: Nieuws|Tags: |

In april 2024 organiseerden ORAM en advies- en ingenieursbureau TAUW voor het eerst samen een inhoudelijke sessie over de omgevingswet. De omgevingswet is pas sinds januari 2024 van kracht en bundelt 26 wetten.

De stad heeft ook bedrijfsruimte nodig

14 februari 2024|Categories: Nieuws|Tags: |

Reactie van ORAM op de Ontwikkelstrategie 2035 van Gemeente Amsterdam

Plannenwolken blijven zich samenpakken boven de Amsterdamse bedrijventerreinen. De mooie woorden van wethouder Reinier van Dantzig over het behoud van bedrijvigheid in de stad ten spijt, zegt Kees Noorman, directeur van ORAM.

Ruimte voor bedrijven wordt steeds nijpender in Amsterdam

21 december 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Het aantal m2 bedrijfsruimte in Amsterdam neemt in rap tempo af, veroorzaakt door de grootschalige transformatie van bedrijventerreinen naar woonwijken. Dit blijkt uit de Monitor Bedrijfsruimte Amsterdam 2023 die de gemeente recent publiceerde. ORAM maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en roept de gemeente op tot actie, lees verderop onze reactie.

Planbureau voor de Leefomgeving: Maak strategische ruimte reserveringen voor circulaire bedrijvigheid in havens en industriegebieden

6 oktober 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Overheden moeten ruimte reserveren voor circulariteit, provincies en gemeenten moeten zuinig zijn op havens en bedrijventerreinen, aldus Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in hun rapport ‘Ruimte voor circulaire economie’ dat onlangs verscheen. In dit rapport verkent PBL de implicaties voor de vraag naar en inrichting van de ruimte bij een volledig circulaire economie met behulp van vier scenario’s voor 2050.

Nieuw initiatief De Droog Dialoog over ‘ruimte voor werk’

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Ruimte voor woningbouw, ruimte voor circulaire economie, ruimte voor werk … De opgaven worden steeds complexer, de ruimte steeds schaarser en de ruimteclaims groter. Wonen is belangrijk, maar dit kan niet zonder werk. Recent heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ gelanceerd. Met deze Agenda trekken we lessen uit de praktijk en doen we een voorzet voor oplossingen. De Agenda is een uitgestoken hand om de samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven op te zoeken en zo ruimte te bieden voor dialoog.

Artikel BT Magazine over Ruimte voor werk

30 juni 2023|Categories: Media|Tags: |

“Het Zaanse college presenteerde afgelopen maart aan de gemeenteraad de nieuwe aanpak voor de toekomst van Achtersluispolder, waarin op delen van het bedrijventerrein ruimte blijft voor bouwbedrijven, scheepswerven en afvalverwerkers. Voor deze bedrijven is geen plek elders in de regio. Bovendien wil de gemeente Zaanstad de werkgelegenheid voor praktisch geschoold personeel koesteren.

Ruimte voor bedrijven staat onder druk in de Amsterdamse regio

23 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Interview met ORAM ter gelegenheid van het verschijnen van de Agenda Ruimte voor Werk. Vraag een lokaal bestuurder waar het in de gemeentepolitiek om draait en het antwoord is ‘woningen, woningen, woningen’. Ook gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) focussen sterk op het behalen van gestelde woningbouwdoelstellingen. In Amsterdam is 7.500 woningen per jaar een heilig getal geworden. Woningen zijn nodig, maar we zien te vaak dat wonen ten koste gaat van werken. En daar wordt te gemakkelijk over gedacht. Balans is cruciaal en om die reden presenteert ORAM – Ondernemend Amsterdam de Agenda Ruimte voor Werk.

Pak meer regie op de ruimtelijke ordening en zorg voor je bedrijventerreinen

10 maart 2023|Categories: Media|Tags: |

Met het oog op de komende Statenverkiezingen doen ondernemers een beroep op de politiek om niet alle bedrijventerreinen om te bouwen tot woonwijk. Namens hen klimmen Kees Noorman, directeur Oram, de ondernemersvereniging in de Amsterdamse Regio en Friso de Zeeuw, voorzitter Economisch Forum Holland boven Amsterdam in de pen. Ze schreven onderstaand opiniestuk.

Agenda ruimte voor werk

7 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Ruimte voor werk; het is essentieel voor een florerende economie en stad. De ruimte voor werk staat de laatste jaren echter sterk onder druk en ruimte elders vinden wordt steeds ingewikkelder. Vanuit de missie voor een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ opgesteld.

De verhuizing van ICL in de Amsterdamse haven is een goede stap, maar de medaille heeft ook een keerzijde

4 november 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat ICL Fertilizers, HES Bulk Terminal (voorheen OBA), ontwikkelaar Heren 2, Port of Amsterdam en de gemeente een intentieovereenkomst hebben bereikt om de kunstmestfabriek van ICL te verhuizen naar het voormalig OBA terrein. Een positieve ontwikkeling want ICL krijgt de kans om de fabriek naar de laatste stand der techniek efficiënt en duurzaam op te bouwen op een nieuwe locatie in de Amsterdamse haven. Voor HES Bulk terminal is de komst van ICL bovendien een mooie invulling van hun strategie in het post-kolen tijdperk, reeds ingezet met de overname van IGMA. De intentie is dat de verhuizing in 2026 plaatsvindt, waarbij o.a. stikstof en energiecongestie nog uitdagingen vormen.

Amsterdam Bay Area – Perspectief voor grootschalige gebiedsontwikkeling

14 oktober 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Onlangs verscheen een brief van Kees Noorman van ORAM – Ondernemend Amsterdam in Het Parool onder de titel: Verleg de focus voor woningbouw naar Amsterdam Bay Area. Daarin deed hij de oproep om minder te focussen op transformatiegebieden voor woningbouw, maar vooral in te zetten op de ontwikkeling van Amsterdam Bay Area. We kregen veel reacties op het stuk. Hieronder geven we wat meer achtergrond en bieden we ruimte aan reacties van twee lectoren.

IJ-oeververbindingen

26 juni 2020|Categories: Standpunt|Tags: |

ORAM pleit voor een duurzame en veilige oeververbinding die rekening houdt met de unieke situatie van het IJ. Het gebruik van het water is veelzijdig met verschillende doeleinden en modaliteiten. Deze unieke situatie vraagt om oeververbindingen die ook in de komende 100 jaar past in de mobiliteitsvisie van Amsterdam.

ORAM in Parool over IJ-oever advies

26 juni 2020|Categories: Media|Tags: |

“De IJ-oeververbinding is een lang gekoesterde wens van Amsterdam. De Javabrug moeten we maar snel vergeten. Goed dat er ook een verbinding te maken valt die én aantrekkelijk is voor voetgangers, fietsers, OV én voor de scheepvaart.”

ORAM boos over afserveren werf

10 juni 2020|Categories: Media|Tags: |

Werkgeversclub ORAM is zwaar teleurgesteld in wethouder Van Doorninck (GroenLinks). Die heeft afgelopen week een plan van scheepswerf Damen Shipyards om een woonwijk rondom het bedrijf te ontwikkelen, terzijde geschoven.

Ga naar de bovenkant