Miljardeninvestering in infrastructuur voor Amsterdam

Geplaatst op: 18 november 2022

Begin deze week werd bekend dat het Rijk een grote investering gaat doen in infrastructuur in de MRA. Zij doet dit samen met gemeenten en andere organisaties die ook mee-investeren.

Zo hebben Rijk en regio een omvangrijk pakket aan afspraken gemaakt voor het doortrekken van de Noord/Zuid lijn naar Hoofddorp. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor het realiseren van project Zuidasdok. Dankzij deze afspraken kan station Zuid zich doorontwikkelen tot treinstation van internationaal belang en ontstaat er meer ruimte voor treinen naar alle delen van Nederland. Voorts wordt de capaciteit van de A10 zuid uitgebreid. ORAM heeft zich altijd hard gemaakt voor Zuidasdok als impuls voor de bedrijvigheid op de Zuidas. We zijn dan ook erg blij dat de impasse, ontstaan na de eerdere budgetoverschrijdingen, nu wordt doorbroken en de aanbevelingen die Sybilla Dekker deed worden opgevolgd. Diverse aanbestedingen leidend naar Zuidasdok kunnen nu in gang gezet worden. Dit is buitengewoon goed nieuws voor al onze leden op de Zuidas!

Voorts is een akkoord bereikt over een deel van de kleine metroring tussen station Sloterdijk en het nieuwe station Hemknoop. Deze metro is gericht op het ontsluiten van het toekomstige Haven-Stad gebied.  Het betreft hier een eerste fase onderzoek, waarbij dus nog niet het volledig sluiten van de kleine ring tussen Sloterdijk en Centraal Station wordt gehonoreerd. Een van de voor ORAM belangrijke aandachtspunten daarbij is dat bij de ontwikkeling van Haven-Stad eerst alternatieve ruimte moet worden gevonden voor de bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied. In de toelichting van de plannen staat te lezen dat de ontwikkeling van de Houtrakpolder wordt meegenomen in de verkenning.

Voor Almere zijn afspraken gemaakt over de verdere doorontwikkeling van Almere tot complete stad, waarvan o.a. de hoogstedelijke ontwikkeling van Almere Pampus en de economische ontwikkeling van Almere onderdeel uitmaken. Dit alles gericht op de ontwikkeling van Amsterdam Bay Area, waar ORAM een voorstander van is.