ORAM op locatie ‘Zuidasdok’

5 maart 2024|Categories: Nieuws|Tags: |

Wij waren met ORAM op locatie bij Zuidasdok, gelegen aan de A10 Zuid, is een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland. Het project draagt bij aan een betere bereikbaarheid van Amsterdam en het noordelijke deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

Houd rekening met extra reistijd A7 vanaf april

25 januari 2024|Categories: Nieuws|Tags: |

Vanaf april 2024 versterkt Rijkswaterstaat de brug bij Purmerend. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug beperkt open voor verkeer. Rijkswaterstaat verwacht grote hinder en fors extra reistijd. Weggebruikers moeten rekening houden met versmalde rijstroken, een lagere maximumsnelheid, een gewichtsbeperking (voor vrachtwagens zwaarder dan 30 ton) en afgesloten op- en afritten van de A7 bij Purmerend. Ook voor aansluitende wegen in Noord-Holland is de verwachting dat daar aanzienlijk hinder en vertraging zal optreden.

Terugblik Rondetafelgesprek Mobiliteit Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

28 november 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Thema: ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ (SBaB) - Gedragsverandering als uitgangspunt voor mobiliteitsoplossingen. De Mobiliteitstafel van ORAM sprak over de mogelijkheid om gedragsverandering in te zetten ten behoeve van de bereikbaarheidsproblematiek en stelt voor om de volgende onderwerpen mee te nemen bij de uitvoering van het Multimodaal toekomstbeeld (MTB) in de MRA.

ORAM in gesprek met gemeente over opknippen toegangswegen

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

In het voorjaar van 2023 kondigde de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst een proef aan om de Weesperstraat / hoek nieuwe Keizersgracht samen met drie omringende straten gedurende zes weken (tussen 12 juni en 23 juli 2023) af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het beleid van de gemeente is gericht op het zoveel mogelijk omleiden van verkeer in dit deel van de stad. De proef is onderdeel van een breder voornemen van de Gemeente om ‘knippen’ te zetten op meerdere toegangswegen in de stad in het kader van ‘Amsterdam Autoluw’.

Mobiliteit in de Amsterdamse binnenstad

19 april 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

ORAM vraagt drie experts om hun visie. Gemeente Amsterdam wil de binnenstad autoluw en emissievrij maken. Om dit te bereiken staan er diverse pilots op de planning om te ‘knippen’ in belangrijke toegangswegen, zoals de Weesperstraat. Bij dit plan zijn de ondernemers onvoldoende meegenomen in de besluitvorming. Volgens ORAM zijn goede bereikbaarheid en mobiliteit bepalend voor een sterk ondernemersklimaat. Wat is het effect van deze afsluitingen? En hoe kom je tot een plan waarin de diverse belangen die er spelen worden meegenomen? ORAM vraagt drie experts om hun visie.

ORAM kritisch op plan voor knip in de Weesperstraat

12 april 2023|Categories: Nieuws, Standpunt|Tags: |

Recentelijk kondigde de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst een proef aan om de Weesperstraat / hoek nieuwe Keizersgracht samen met drie omringende straten gedurende zes weken (tussen 12 juni en 23 juli) af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het beleid van de Gemeente is gericht op het zoveel mogelijk omleiden van verkeer in dit deel van de stad. De proef is onderdeel van een breder voornemen van de Gemeente om ‘knippen’ te zetten op meerdere toegangswegen in de stad in het kader van ‘Amsterdam Autoluw’.

Verslag rondetafelgesprek Duurzame Mobiliteit

28 maart 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Thema: ‘Beleidskader mobiliteit van de Vervoersregio Amsterdam (VRA)’ ORAM stelt voor om onderstaande punten mee te nemen in de aankomende discussies en acties om mobiliteit in de MRA te verbeteren. Samen kunnen we werken aan duurzame en efficiënte mobiliteit voor ondernemend Amsterdam.

Taboes in mobiliteit

14 november 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Over verschillende relevante onderwerpen wordt bewust niet gesproken en dit is ook precies de bedoeling. Duidelijk is dat de mobiliteitslobby belang heeft bij deze taboes. Statistiek die laat zien dat de mobiliteit van de Nederlander het afgelopen decennium niet is gegroeid, roept niet het gewenste gevoel van urgentie op.

Mobiliteit leuk en toegankelijk maken, dáár gaat het om

22 juni 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

“ORAM – Ondernemend Amsterdam is met meer dan 600 leden het grootste zakelijke netwerk en belangenbehartiger in de Metropoolregio Amsterdam. Samen met bedrijven richten wij ons op actuele thema’s, zoals ruimte voor economie, energietransitie en mobiliteit. Wat dat laatste betreft, een goede bereikbaarheid van stad en regio is natuurlijk essentieel voor Ondernemend Amsterdam.” Aan het woord is Menno van der Valk, Manager Operations bij ORAM, ervaringsdeskundige als het gaat om multimodaal reizen én enthousiast reiziger met de XXImo Mobility Card.

Terugblik Mobility Talk #1

23 februari 2022|Categories: Nieuws|Tags: |

Tijdens de eerste aflevering van de ORAM Mobility Talks gingen Tanya Sancisi en Menno van der Valk in gesprek over: “Hoe staat het met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp?” In een half uur spraken zij met Marja Ruigrok – bestuurder van Vervoerregio Amsterdam – en Lars Wouters – Projectleider Samen Bouwen aan Bereikbaarheid – over de laatste ontwikkelingen.

ORAM in Zuidas

17 juni 2021|Categories: Standpunt|Tags: |

Zuidas heeft als toonaangevende kantorenlocatie een cruciale positie voor het (internationaal) economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het succes van Zuidas heeft in de afgelopen periode geleid tot veel nieuwe grote ontwikkelingen, waarbij naast kantoren er steeds meer wordt ingezet op een combinatie van werken, wonen en recreëren. Naast positieve resultaten leidt deze situatie geleidelijk aan tot nieuwe uitdagingen, waaronder diverse bereikbaarheid en leefbaarheidsissues. ORAM komt op voor de belangen van ondernemers en bedrijven in Zuidas om de kwalitatieve uitgangspunten van deze toplocatie te waarborgen.

Titel

Ga naar de bovenkant