Nieuw initiatief De Droog Dialoog over ‘ruimte voor werk’

Geplaatst op: 17 juli 2023

Ruimte voor woningbouw, ruimte voor circulaire economie, ruimte voor werk … De opgaven worden steeds complexer, de ruimte steeds schaarser en de ruimteclaims groter. Wonen is belangrijk, maar dit kan niet zonder werk. Recent heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ gelanceerd. Met deze Agenda trekken we lessen uit de praktijk en doen we een voorzet voor oplossingen. De Agenda is een uitgestoken hand om de samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven op te zoeken en zo ruimte te bieden voor dialoog.

Deze samenwerking heeft ORAM vormgegeven in ‘De Droog Dialoog’. Dit zijn rondetafelgesprekken waarin we meerdere keren per jaar met het bedrijfsleven, publieke partijen en experts samenkomen om vrijuit met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te informeren en kennis te delen. In juli vond de eerste sessie plaats. We kijken terug op een constructief dialoog!

Bekijk hier de agenda