Noodklok luidt: krapte op het stroomnet

Geplaatst op: 20 oktober 2023

Er wordt veel gezegd en gepubliceerd over netcongestie. Met dit bericht willen wij meer duiding geven bij het nieuws rondom netcongestie. Zo hebben netbeheerders in Nederland de noodklok geluid en een volgende fase van krapte op het stroomnet aangekondigd.

Vraag naar elektriciteit geëxplodeerd
De oorzaak van de krapte is de versnelling in verduurzaming; meer dan voorspeld zijn we elektriciteit gaan gebruiken als alternatief voor fossiele brandstoffen zoals gas. Daardoor is de vraag naar elektriciteit geëxplodeerd en wekken we meer elektriciteit op dan past op het huidige stroomnet. Het net is nog niet ingericht op de nieuwe hoeveelheid elektriciteitsgebruik, met als gevolg ‘file-vorming’ op het net, ook wel netcongestie genoemd.

Door netcongestie kan niet voldaan worden aan de elektriciteitsbehoefte van het bedrijfsleven waardoor nieuwe bedrijven geen aansluiting krijgen op het stroomnet en bestaande bedrijven niet kunnen verduurzamen doormiddel van elektrificatie. Netcongestie staat dus zowel een succesvolle energietransitie als een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat in de weg.

Een update van de huidige ontwikkelingen:

  • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) buigt zich nu over een netcode wijziging, oftewel het loslaten van het huidige ‘first come first serve’ principe.
  • Gegarandeerde transportcapaciteit voor elektriciteit moet volgens demissionair klimaatminister Rob Jetten een ‘premium product’ worden met een eigen prijs.
  • Dit idee van het kabinet betekent voor bedrijven met een gecontracteerd elektriciteitsvermogen dat zij vanaf een bepaalde grens moeten aantonen welk deel van het gecontracteerde vermogen flexibel kan worden ingezet. Voor dit flexibele deel worden bedrijven vervolgens verplicht gesteld het elektriciteitsvermogen beschikbaar te stellen aan de markt door een bieding te organiseren. De netbeheerder bepaalt op basis van de goedkoopste bieding naar wie het vermogen gaat. Concreet betekent dit dat bedrijven moeten gaan onderbouwen tegen welke prijs zij kunnen op- of afschalen in elektriciteitsgebruik.

ORAM stimuleert haar leden al om “onderling stroom te delen”, zoals directeur van ORAM Kees Noorman in de krant FD liet weten. Er vinden dan ook diverse initiatieven plaats onder bedrijven om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit gebeurt onder andere via de ECAH – Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (sluit je aan!).

Houd ook TET Energy Transition in de gaten voor nieuws rondom dit topic.