Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Bunge over hun samenwerking

Geplaatst op: 21 april 2023

Vergunningverlening verloopt te complex en traag, en dat staat innovatie in de weg. Dit signaal krijgt ORAM regelmatig van leden, vertelt directeur Kees Noorman. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verleent de vergunningen, en staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Organisatie Bunge raffineert en verwerkt plantaardige oliën en vetten. Ze wilde hun fabriek in Wormerveer sluiten en de capaciteit in Rotterdam verkopen, om in de Port of Amsterdam een nieuwe moderne productielocatie te openen. Hoe is het deze twee partijen wel gelukt om in goede samenwerking de vergunning rond te krijgen?

Alles met elkaar delen

David Vandermeersch, directeur Bunge, steekt van wal met de drie belangrijkste aspecten in de samenwerking; transparantie, communicatie en vertrouwen. “Je moet ervanuit gaan dat de Omgevingsdienst niks achterhoudt, en andersom ook alles delen. Met minimale informatie kom je er niet, we hebben alle plannen op tafel moeten leggen.” Colinda Geertsma is directeur bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, en bevestigt dat. “Wij hebben een onafhankelijke rol. Het is niet onze opdracht om bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken, maar om de leefomgeving te beschermen. Toch zullen we altijd ons best doen om mee te denken bij een aanvraag, zodat we de vergunning zo snel mogelijk kunnen verlenen. Om mee te kunnen denken is er wel veel openheid nodig vanuit de aanvrager.”

Vertrouwen in het proces

Hoe begon het? David: “In het voorjaar van 2021 besloten we om voor de Port of Amsterdam te kiezen als nieuwe productielocatie. We bekeken ook de optie voor Antwerpen en Hamburg, maar in Amsterdam waren we meteen enthousiast. Een belangrijke voorwaarde voor ons is dat de haven aan zee ligt, om zo de tropische oliën te kunnen ontvangen. Ook dachten de Gemeente en Omgevingsdienst in een vroeg stadium constructief en proactief mee over de mogelijkheden. Daardoor besloten we voor de volle honderd procent voor de Port of Amsterdam te gaan, al voordat er zekerheid was over de vergunning. We hadden er gewoon vertrouwen in dat het proces goed zou verlopen.”

Complexiteit overzien

Een belangrijk voordeel in deze samenwerking is dat Bunge de Omgevingsdienst al in een vroeg stadium heeft betrokken. Colinda: “Het was meteen duidelijk dat we open en eerlijk samen op konden trekken. Bunge overzag de complexiteit van de vergunningsprocedure in dit project, dat mist nog weleens bij andere organisaties. Mooi van Bunge is ook dat zij niet alleen kijken naar de wettelijke eisen, maar hun verantwoordelijkheid pakken om het milieu te beschermen, ook voorbij de minimale normen. Door zoveel mogelijk met ons te delen, konden wij meedenken en binnen de planning blijven. Belangrijke succesfactor was ook dat Bunge de contacten niet volledig overliet aan zijn externe adviseurs.” David vult aan: “Uit deze ervaring bleek dat het toch belangrijk was om zelf als bedrijf betrokken te zijn.”

Beren op de weg

“Natuurlijk liep het niet altijd soepel. Op een gegeven moment lag er een hele waslijst met actiepunten, en was er radiostilte vanuit Bunge. Toen hebben we een overleg op directieniveau gehouden om elkaar terug te vinden. Daarin stond Bunge open om de communicatie te verbeteren. Echt een verademing voor ons,” aldus Colinda. Onderweg kwam Bunge ook wat andere uitdagingen tegen, zoals de regels rondom stikstof en de vraag of er voldoende elektriciteit beschikbaar was (30 megawatt). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat hier niet over, maar kon wel ondersteunen in bijvoorbeeld het contact met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord die over de natuurvergunning voor stikstof gaat. Door de kostenstijgingen, mede in verband met de oorlog in Oekraïne, loopt het project een aantal maanden vertraging op, maar toch is David tevreden. “We halen in Wormerveer een fabriek weg die belastend was voor de omgeving, en bouwen nu aan een productielocatie die ook nog eens veel duurzamer is.”

Voorbeeld voor de toekomst

ORAM zet zich in voor een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daar valt ook het versterken van de relatie tussen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en ondernemers uit de regio onder. Deze case dient als voorbeeld voor een mooie samenwerking, waarvan ORAM er in de toekomst steeds meer hoopt te zien.